Tạo Popup kèm form đăng ký thu Lead trên Website

Popup là một hộp thoại nhỏ xuất hiện trên trang web mà khách hàng đang xem để cung cấp thông tin hoặc hiển thị một tin quảng cáo. Popup được tự động mở theo cài đặt của chủ website mà không cần sự cho phép của khách hàng.

Bạn có thể sử dụng Popup kèm form đăng ký để xin thông của của khách hàng (thu Lead) khi họ truy cập vào website của mình với Salekit.io.

Popup kèm form đăng ký hiển thị trên website

Để tạo popup cho website, bạn làm theo các bước sau đây:

1. Tạo Form thu thập thông tin khách hàng

Để tạo Form thu thập thông tin khách hàng, bạn vào mục Marketing >> Form > + Form và tạo form đăng ký mới.

>> Xem hướng dẫn tạo form đăng ký tại: https://help.salekit.io/form.html 

2. Tạo Popup

Tại màn hình làm việc của Salekit.io, click vào mục Marketing >> Popup > (+) Popup 

Tiếp theo, bạn cần cài đặt các nội dung hiển thị cho popup của mình bao gồm:

(1) Tên popup: Tên popup để những quản trị viên quản lý, tên popup không hiển thị với khách hàng 

(2) Chọn loại hiển thị:

  • Banner - chỉ hiển thị hình ảnh, không yêu cầu khách hàng điền thông tin
  • Form - hiển thị hình ảnh và form để khách hàng điền thông tin 

(3) Kích thước: Tùy chỉnh chiều rộng và chiều cao pop up trên website theo đơn vị pixel. Kích thước cần tùy chỉnh sao cho phù hợp với ảnh và form để có giao diện đẹp mắt.

(4) Chọn form: Chọn form đăng ký thông tin đã tạo ở bước 1

(5) Ảnh: Tải ảnh từ thư viện và tùy chọn vị trí ảnh so với form đăng ký. Bạn tùy chọn đặt ảnh làm background, ảnh bên trên, bên trái hoặc bên phải form. Bạn có thể xem cách hiển thị pop up trên website tại màn hình bên phải.

(6) Tiêu đề: Tiêu đề form có hiển với khách hàng

(7) Mô tả: Mô tải form được đặt ngay dưới tiêu đề, có hiển thị với khách hàng

(8) Hiển thị:

  • Hiển thì khi: Tùy chọn hiển thị khi khách truy cập vào trang web. Bạn có thể thiết lập popup hiển thị ngay, theo % cuộn xem trang web hoặc theo thời gian kể từ lúc truy cập vào trang web
  • Hiển thị sau: Tùy chọn có hiển thị lại popup khi khách truy cập vào trang web từ lần thứ 2 trở đi hay không

(9) Nội dung cảm ơn: Nhập nội dung cảm ơn đến khách hàng sau khi khách hàng điểm form

(10) Chuyển đến URL (nếu có): Nhập URL nếu bạn muốn chuyển khách đến trang khác sau khi khách hàng điền form

Sau khi cài đặt đầy đủ nội dung thông tin, bạn Save lại để lưu popup này

3. Copy mã nhúng popup

Sau khi đã thiết lập xong popup bạn lấy mã nhúng popup để đặt mã nhúng này vào website của mình bằng cách bấm vào </>Embed >> Copy trong mục Marketing >> Popup.

4. Đặt mã nhúng popup lên website / landing page

Sau khi copy mã nhúng, bạn cần đặt mã nhúng này vào trong thẻ Header của website / landipage để popup hiển thị trên website/ landing page.

Với các website được tạo trên nền tảng Salekit, bạn click vào mục Website >> Cài đặt và đặt mã nhúng tại mục HTML Headers >> Lưu để hoàn tất quá trình.

5. Quản lý popup

Để xem và thay đổi các cài đặt cũng như quản lý các popup, bạn vào mục Marketing >> Popup. Tại đây, bạn có thể bật / tắt, chỉnh sửa, copy, xóa popup hay xem thông tin những khách hàng đã điền thông tin trên popup.

Chúc bạn thành công!