Landing Page - Box

Đối tượng Box dùng để thêm hình hộp vào Landing Page, giúp bạn tạo khung/nền làm nổi bật các đối tượng khác.
 
Tại giao diện cấu hình nội dung trong Landing page, bạn bấm chọn đối tượng Box ở thanh menu bên trái màn hình.
 
 
- Điều chỉnh kích thước box
Bạn có thể điều chỉnh kích thước hộp bằng cách co kéo các góc hộp hoặc thay đổi thông số trong ô kích thước.
 
 
- Cài đặt màu và hình nền cho box
Bạn có thể sử dụng màu cơ bản, hình ảnh hoặc gradient để tạo nền cho box
 
 
- Overlay - một hoặc nhiều lớp màu đè lên trên màu nền box
 
 
- Cài đặt viền & bo góc cho box 
 
 
- Tạo hiệu ứng cho box
Bạn click vào box >> >> Hiệu ứng
Tại đây bạn có thể cài đặt đổ bóng và hiệu ứng cho box của mình. 
 
- Nhân bản box
Bạn click vào box >> chọn
 
- Xóa box
Bạn click vào box >> Chọn
 
 
Chúc bạn thành công!