Message - Tạo Call mẫu

Chức năng Call - Tạo Call mẫu cho phép bạn thiết lập sẵn các mẫu Call để sử dụng trong Broadcast - Auto Call

Để tạo các Call mẫu bạn truy cập vào Automation >> Message >> Tạo tin nhắn mới>-> Call >> Nhập tên Mẫuthiết lập nội dung >> Lưu

(Chọn tin mới Call)

Thiết lập nội dung Call

(1) Tên mẫu: Tạo tên mẫu cho Call mẫu
(2) Nhập nội dung: Thiết lập nội dung để call, nội dung tối đa 2.000 ký tự
(3) Lưu: Hoàn tất nội dung xong sẽ bấm lưu

Sau khi tạo Call mẫu bạn có thể xem lại mẫu của mình, bạn cũng có thể chỉnh sửa, nhân bản hoặc xóa mẫu call đã thiết lập

Mẫu Call bạn tạo xong sẽ ở trạng thái "Chờ duyệt". Bạn cần liên hệ đến CSKH salekit.io để được duyệt mẫu
Kênh liên hệ fanpage salekit.io: https://m.me/salekit.io

Khi mẫu đã được duyệt, bạn có thể sử dụng để chạy chiến dịch Auto Call hoặc gắn vào Flow để gửi tới khách hàng.

>> Cách gửi chiến dịch Auto Call

Để gửi mẫu Call cho khách khi khách đi qua kịch bản Flow, bạn thêm đối tượng Auto Call vào Flow >> Chọn mẫu Call đã được duyệt >> Save

Từ đó, khi khách đi qua kịch bản Flow, khách sẽ tự động nhận được mẫu Call đã cài đặt.

Lưu ý:Bạn cần thiết lập nội dung mẫu Call tránh những nội dung vi phạm đến pháp luật ví dụ như: Buôn bán hàng cấm, chất cấm,.... các nội dung pháp luật nghiêm cấm. 
          -  Nội dung không nên viết tắt, vì bot sẽ dự đoán từ viết tắt để nói theo.

Chúc bạn thành công!