Message - Tạo Call mẫu và gửi Flow

Chức năng Call - Tạo Call mẫu cho phép bạn thiết lập sẵn các mẫu Call để sử dụng trong Broadcast hoặc Flow - Auto Call

1. Tạo Message Call

Để tạo các Call mẫu bạn truy cập vào Menu  Tự động -> Tin nhắn -> Tạo tin nhắn 

Chọn biểu tượng CALL để thiết lập nội dung mẫu. 

Thiết lập nội dung Call

(1) Tên mẫu: Tạo tên mẫu cho Call mẫu
(2) Số gọi đi: Là đầu số điện thoại bạn đã đăng ký và mua
(3) Giọng gọi: Lựa chọn giọng cho cuộc gọi đi
(4) Thời lượng gọi: Chọn thời gian gọi (Tính theo giây), 30s là 1 block.
(5) Số lần lặp lại: Chọn số lần lặp lại cuộc gọi
(6) Thời gian chờ phím bấm: Chọn thời gian khi chờ khách bấm phím khác
(7) Nhập nội dung: Thiết lập nội dung để call, nội dung tối đa 2.000 ký tự

Sau khi tạo Call mẫu bạn có thể xem lại mẫu của mình, bạn cũng có thể chỉnh sửa, nhân bản hoặc xóa mẫu call đã thiết lập.

             
                   (Chờ duyệt)                                                                                                             (Đã duyệt)

Lưu ý: Khi mẫu đã được duyệt thì không thể chỉnh sửa, muốn thay đổi nội dung cần soạn mẫu mới

Có 2 loại nội dung gọi:

- Cuộc gọi với nội dung cố định: Đối với loại này bạn chỉ được phép thiết lập theo nội dung cố định, với giá cuộc gọi là 650đ/block/30s

Ví dụ:  Lớp học sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay học viên nhớ tham gia đúng giờ. 

- Cuộc gọi với nội dung cá nhân hóa: Loại này cho phép bạn thiết lập nội dung cá nhân hóa theo từng khách hàng, với giá là 750đ/block/30s. 

Ví dụ: Lớp học sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay {full_name} nhớ tham gia đúng giờ.

Lưu ý: Loại cá nhân hóa chỉ sử dụng với tên khách hàng như {full_name} và {name}, 

Mẫu Call bạn tạo xong sẽ ở trạng thái "Chờ duyệt". Bạn cần liên hệ đến CSKH salekit.io để được duyệt mẫu
Kênh liên hệ fanpage salekit.io: https://m.me/salekit.io

Khi mẫu đã được duyệt, bạn có thể sử dụng để chạy chiến dịch Auto Call hoặc gắn vào Flow để gửi tới khách hàng.

2. Đối tượng Auto Call trong Flow

Để gửi mẫu Call cho khách khi khách đi qua kịch bản Flow, bạn thêm đối tượng Auto Call vào Flow >> Chọn mẫu Call đã được duyệt >> Lưu

 

Từ đó, khi khách đi qua kịch bản Flow, khách sẽ tự động nhận được mẫu Call đã cài đặt.

Lưu ý:Bạn cần thiết lập nội dung mẫu Call tránh những nội dung vi phạm đến pháp luật ví dụ như: Buôn bán hàng cấm, chất cấm,.... các nội dung pháp luật nghiêm cấm. 
          -  Nội dung không nên viết tắt, vì bot sẽ dự đoán từ viết tắt để nói theo.

Chiến dịch gửi auto call bạn xem tại đây >>>> Cách gửi chiến dịch Auto Call

 

Chúc bạn thành công!