Affiiate Network

Affiiate Network tạo website giới thiệu thành viên để các cộng tác viên lấy link đi chia sẻ và hưởng hoa hồng. 

Salekit.io giúp bạn tạo một website để các thành viên có thể lấy link đi giới thiệu và hưởng hoa hồng. Bạn cần thao tác để tạo web như sau:

1. Website

Bạn bấm vào Network -> Website. Bạn bấm xem thêm Tại đây

2. Program

Bạn bấm xem chi tiết Tại đây

3. Link

Thiết lập liên kết để thành viên lấy đi giới thiệu. Bạn có thể tạo liên kết với Form, Page, Funnel, Link

Bạn bấm xem chi tiết Tại đây

4. Affiliates

Các contact đã thiết lập mật khẩu và đăng nhập vào website đều sẽ hiển thị tại đây. 

Có 2 loại affliate và Manager

Affiliate là contact đã giới thiệu được bạn bè đăng ký vào link
Manager là contact cấp trên của contact được giới thiệu

Tại đây bạn có thể xem và theo dõi danh sách manager/affiliate

5. Thanh toán 

Thanh toán hàng tháng cho affiliate.

Cài đặt số tiền phải trả tối thiểu từ bao nhiêu để thanh toán cho affiliate

Shop thanh toán cho Aff vào ngày 15 của tháng sau.

6. Thu nhập

Xem lịch sử thu nhập của user

Đối với trang website của các thành viên sẽ hiển thị cụ thể các mục sau

- Home: Thống kê tổng số lượng lead, deal, order, revenue, bonus, commission, income,.....

- About: Chi tiết chương trình trong mục Program

- Link: Sau khi thiết lập link, tại đây thành viên có thể lấy link tùy chọn để đi giới thiệu, thành viên có thể lấy link theo đường link hoặc mã QR code. Như vậy khi bạn bè đăng ký hoặc mua hàng từ link này sẽ được ghi nhận cho thành viên để hưởng hoa hồng.

- Lead: Tại đây thành viên có thể xem được danh sách lead thu về, và danh sách affiliate nếu bạn là cấp trên.


- Order: Là danh sách đơn hàng nếu khách của thành viên mua hàng từ link giới thiệu


- Income: Thu nhập của bạn


- Setting: Cài đặt thanh toán để shop thanh toán tiền hoa hồng cho bạn

Chủ shop có thể quản lý và theo dõi được toàn bộ lead và đơn hàng. Thành viên chỉ xem và theo dõi được những contact mà mình giới thiệu được.

Chúc bạn thành công!