Network - Website

Tạo Website giới thiệu thành viên: Đăng ký, đăng nhập, lấy link, chia sẻ và hưởng hoa hồng.

Salekit.io giúp bạn tạo một website qua các bước sau:

Bạn bấm vào Network -> Website

(1) Địa chỉ website: Đặt tên cho địa chỉ web mà bạn muốn hiển thị. Sẽ đi với đuôi .salekit.io

Ví dụ: Tên địa chỉ website "salekitio_local". Như vậy website của bạn sẽ có địa chỉ cụ thể là https://salekitio_local.salekit.io/

(2) Gắn tên miền riêng: Nếu bạn muốn có tên miền riêng, bạn trỏ tên miền về với salekit.io 

Để trỏ tên miền về máy chủ salekit.io bạn vào Setting -> Domain -> Thêm miền mới

Nhập tên domain/subdomain và trỏ về bản ghi

Sau khi đã xác minh thành công tên miền, bạn muốn gắn tên miền nào bạn tìm tên để chọn tên miền đó 
(Lưu ý: Tên miền riêng chỉ dùng cho bản Business. Đối với các bản còn lại chỉ sử dụng tên miền .salekit.io)

(3) SEO Title: Nhập tiêu đề cho SEO, tiêu đề tìm kiếm cho website tối đa 70 ký tự

(4) SEO Description: Nhập mô tả ngắn cho website. tối đa 200 ký tự

(5) Logo: Upload hình ảnh logo cho website

(6) Thumbnail: Upload ảnh cho website

Sau khi cài đặt cho website thành công bạn bấm Save

- Cài đặt website

- Website sẽ có dạng

Từ đây, các thành viên sẽ truy cập qua website để đăng nhập với thông tin riêng của mình. Sau khi đăng nhập thành công, các thành viên sẽ có trang riêng để theo dõi doanh thu và hoa hồng mình đã giới thiệu được.

Chúc bạn thành công!