Name Card

Name card, còn được gọi là card visit, là một tấm card nhỏ gọn chứa thông tin cá nhân hoặc công ty. Nó thường được sử dụng để giới thiệu bản thân, giao tiếp kinh doanh và xây dựng mối quan hệ. Name card thông thường bao gồm tên, chức vụ, thông tin liên hệ và logo của công ty. Nó là một công cụ quan trọng để ghi nhớ và trao đổi thông tin cá nhân một cách chuyên nghiệp.

Salekit.io giúp bạn tạo ra 1 Name Card bằng cách quét mã QR Code dễ dàng chia sẻ cho nhau mà không cần sử dụng tấm card cứng. Bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

Bạn vào mục Audience -> Name Card 

Bạn tìm kiếm contact theo Tên/Email/Phone để bật Name Card như sau

Nếu bạn muốn tìm tất cả bạn để trống ô tìm kiếm và bấm nút Tìm, Khi đó sẽ hiển thị ra toàn bộ danh sách contact cho bạn lựa chọn. 

Tại trang Name Card chỉ hiển thị những contact đang Online.

(1) QR Code: Quét mã QR để hiển thị thông tin contact
(2) Link Card: Gửi đường link thông tin của Card
(3) Visitors: Số lượng người đã quét thông tin 
(4) Status: Bật/Tắt thông tin chia sẻ 
(5) Action: Hành động chỉnh sửa thông tin contact hoặc xóa contact khỏi Name Card 

Khi bạn quét mã QR Code hoặc mở đường link Name Card, sẽ hiển thị ra thông tin và mã QR của bạn

Sau khi bạn bè của bạn quét mã QR này thông tin của bạn sẽ được lưu vào danh bạ của người quét mã. 
Bạn bè của bạn có thể quét mã QR Code từ thông tin Card, Hoặc có thể bấm nút SAVE TO PHONE để lưu về danh bạ điện thoại. 

Ngoài ra, Đối với affiliate, Mỗi trang web của cộng tác viên sẽ có đường link Name Card của bản thân mình, để sử dụng đi giới thiệu cho các khách hàng. 

Bạn vào trang AFF của mình, chọn About -> Trang link giới thiệu thành viên -> Namecard -> On link giới thiệu

 

Như vậy bạn có thể sử dụng Name Card online dễ dàng gửi cho bạn bè quét QR Code thay cho việc gửi tay tấm card như trước đây.

Chúc bạn thành công!