Landing Page - Box

Đối tượng Box dùng để thêm hình hộp vào Landing Page. Nó giúp bạn có thể làm khung/ nền để làm nổi bật cho các đối tượng khác.
 
Tại giao diện cấu hình nội dung trong Landingpage, bạn bấm chọn đối tượng Box ở thanh menu bên trái màn hình.
 
 
- Điều chỉnh kích thước box: Bạn có thể điều chỉnh kích thước hộp bằng cách co kéo các góc hộp hoặc thay đổi thông số trong ô kích thước.
 
 
- Cài đặt màu nền hoặc hình nền cho box: bạn có thể thêm hình ảnh làm nền cho box hoặc màu nền thông thường.
 
 
- Overlay - một hoặc nhiều lớp màu đè lên trên màu nền box
 
 
- Cài đặt viền & bo góc cho box 
 
 
- Nhân bản box: bạn click vào box >> Nhân bản
 
- Xóa box: Bạn click vào box >> Xóa
 
 
Chúc bạn thành công!