Hướng dẫn về quy trình xác minh 2 bước để tránh spam, giúp email vào inbox

Thiết lập hệ thống "quy trình xác minh 2 bước email":

Bước 1: Vào cài đặt Email Sender theo đường link https://salekit.io/email/setting?type=sender và làm theo các bước như ảnh phía dưới.

Bước 2: Soạn email xác minh 2 bước làm theo hướng dẫn hình ảnh sau đây:

Chọn email xác minh để tới giao diện tạo nội dung email.

 

Bước 3: Kiểm tra lại mẫu email gửi đi và chọn danh sách email cần gửi:

Trên đây là quy trình tạo email xác minh 2 bước cho khách hàng. Chúc bạn thành công!