Hướng dẫn mua thêm số lượng email cần gửi

Gói dịch vụ Salekit.io có sự khác biệt về số lượng email được gửi đi trong tháng. Cụ thể:

  • Gói FREE được gửi tối đa 3000 emails / tháng
  • Gói PRO gửi được tối đa 10.000 emails / tháng
  • Gói GROW gửi được tối đa 20.000 emails / tháng
  • Gói PREMIUM được gửi tối đa 30.000 emails / tháng
  • Gói ENTERPRISE được gửi tối đa 60.000 emails / tháng

Khi đã gửi hết số lượng email trong gói, bạn cần mua thêm số lượng email/tháng để tiếp tục gửi. Để mua thêm email, bạn đăng nhập vào tài khoản Salekit.io >> Click Nâng cấp tại mục thống kê số lượng email đã gửi >> Màn hình chuyển sang trang bảng giá Mua thêm số lượng email gửi mỗi tháng >> Click Mua ngay >> Chọn shop trả phí cần mua thêm email >> Chọn số lượng email cần mua thêm mỗi tháng >> Đăng ký và tiến hành thanh toán cho đơn hàng của bạn theo giá trị đơn được ghi nhận trên màn hình.

Lưu ý:

1. Mua thêm email chỉ áp dụng với gói trả phí
2. Khi mua thêm email, bạn cần mua theo thời gian còn lại của gói

Sau khi thanh toán thành công, gói của bạn sẽ được cập nhật và bạn có thể gửi tiếp tục gửi email với Salekit.io.

Chúc bạn thành công!