Thu Lead từ Form Tiktok Ads

Salekit.io cho phép người dùng có thể tự động đồng bộ dữ liệu từ Form của Tiktok Ads về Salekit.io để quản lý cũng như chăm sóc khách hàng qua Email Automation hay SMS,... Và bạn chỉ cần kết nối Salekit.io với tài khoản Tiktok Ads của bạn một lần duy nhất, dữ liệu của tất cả form trên instantPage đó sẽ tự động được đồng bộ với Salekit.io.

Để đồng bộ dữ liệu Form từ Tiktok Ads về Salekit.io, bạn cần thao tác các bước như sau: 

1. Tạo Form từ Tiktok Ads

Để tạo Form thu lead từ Tiktok Ads, bạn truy cập vào giao diện quản lý của Tiktok Ads và chọn mục Asset (Tài sản) >> Instant Pages (Trang tức thì) 

Sau đó bạn bấm nút +Tạo >> Chọn kiểu Form mẫu có sẵn của Tiktok như hình bên dưới: 

Sau đó, bạn cấu hình các thông tin Form bao gồm Ngôn ngữ Form (Biểu mẫu), Loại biểu mẫu, Màu sắc, Logo, Tên form hiển thị, Chủ đề, Khẩu hiệu quảng cáo, Mục đích, Câu hỏi trong form, Hạng mục, ... theo mục đích bài quảng cáo.

Sau khi cài đặt xong các thông tin cần thiết, bạn bấm nút Hoàn thành >> Xem tài sản để hoàn tất quá trình tạo Form (biểu mẫu).

2. Kết nối tài khoản Tiktok Ads

Tại màn hình giao diện của Salekit.io, bạn chọn menu cột Thu hút -> Plugins -> Tiktok Form -> Kết nối tài khoản

Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới:

Bạn nhập thông tin tài khoản Tiktok Ads của bạn và bấm nút Login để đăng nhập -> Sau đó sẽ trở về giao diện của Salekit.io, bạn bấm +Làm mới >> Confirm

Hệ thống sẽ cập nhật tất cả các Form (Biểu mẫu) đang có trong tài khoản Tiktok Ads của bạn vào hệ thống Salekit.io. 

Khi bạn chạy quảng cáo Tiktok chứa Form và khách hàng đăng kí Form sẽ được đồng bộ tự động data vào cột Leads của Form đó trong Salekit.io. Bạn có thể bấm vào biểu tượng  để xem danh sách Leads như sau: 

Tại đây, bạn có thể gắn Nhiệt độ, Nhân viên cho khách hàng hay Export danh sách khách hàng ra File excel để quản lý cũng như chăm sóc khách hàng về sau.

Chúc bạn thành công!