Tạo Deal - cơ hội bán hàng

Cơ hội bán hàng là khởi đầu của quá trình kinh doanh của bạn với khách hàng. Khi hệ thống phát sinh Lead tiềm năng, bộ phận Telesales/Sale sẽ chủ động liên hệ để tìm hiểu nhu cầu và đảm bảo sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Lead đó sẽ trở thành cơ hội bán hàng (Deal). Cơ hội bán hàng sẽ được khởi tạo khi nhân viên Sales nhận thấy nhu cầu mua hàng thật sự.

Từ đó, Salekit.io ra mắt chức năng Deal để giúp người dùng có thể theo dõi tổng quan quá trình chốt Deal của một cơ hội bán hàng theo quy trình. Chức năng này thường được sử dụng đối với những doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức B2B với tiến trình bán hàng lâu dài. 

Có 2 cách để tạo Deal trong Salekit.io sau: 

Cách 1: Tạo Deal cho khách hàng mới

Khi có thông tin khách hàng, bạn tạo contact mới tại mục Audience >> Contact và tư vấn.

>> Cách tạo khách hàng 

Khi khách có nhu cầu mua hàng, bạn chọn biểu tượng  >> Tạo deal 

Một popup hiển thị, bạn nhập các thông tin như sau: 

- Title: Tiêu đề ngắn gọn miêu tả cơ hội bán hàng

- Contact: Khách hàng mà bạn đã chọn để tạo deal

- Company: Thông tin cơ quan, công ty của khách hàng

- Deadline: Mục tiêu thời hạn cuối cùng hoàn thành quy trình bán hàng

- Sale: Nhân viên chăm sóc cơ hội bán hàng

- Value: Giá trị của cơ hội bán hàng mang lại

- Stage: Nhiệt độ khách hàng

- Note: Ghi chú khách hàng

- Tag: Thẻ tag phân loại khách hàng

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm Save để hoàn tất.

Cách 2: Tạo Deal cho khách hàng đã tồn tại trên hệ thống 

Tại màn hình Dashboard, bạn truy cập mục Deal >> Tạo deal mới

Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới: 

Bạn nhập các thông tin sau: 

- Title: Tiêu đề ngắn gọn của cơ hội bán hàng

- Contact: Là khách mua hàng, bạn nhập thông tin khách hàng (ên, email hoặc số điện thoại) và bấm Enter để tìm kiếm khách hàng đã có trong hệ thống

- Company: Công ty mà khách hàng đại diện

- Deadline: Thời hạn hoàn thành quy trình bán hàng

- Sale: Nhân viên phụ trách deal

- Value: Giá trị của cơ hội bán hàng mang lại

- Stage: Nhiệt độ khách hàng

- Note: Ghi chú khách hàng

- Tag: Gắn tag phân loại khách hàng

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm nút Save để hoàn tất. Deal sau khi tạo sẽ hiển thị như sau: 

Lưu ý: Các trường thông tin * là bắt buộc.

Chúc bạn thành công!