Message - Tạo SMS mẫu

Chức năng Message - Tạo SMS mẫu cho phép bạn thiết lập sẵn các mẫu SMS để sử dụng nhiều lần trong Form, Flow.

Để tạo các mẫu SMS, bạn click vào menu Tự động -> Tin nhắn

Bấm vào Tạo tin nhắn mới để chọn SMS. 

Nhập tên và nội dung đã được khai báo từ trước đó

Lưu ý: 

1. Bạn cần đăng ký SMS Brandname trước khi đăng ký mẫu tin nhắn.

>> Xem hướng dẫn cách đăng ký SMS brandname: https://help.salekit.io/sms-brand-name.html 

2. Mẫu tin nhắn cần được nhà mạng duyệt trước khi gửi đi. Nếu mẫu mới chưa được duyệt, bạn cần chờ khoảng 1 - 2 ngày để Salekit.io liên hệ với nhà mạng và hỗ trợ duyệt mẫu tin cho bạn.

3. Nội dung giới hạn 160 ký tự nếu không dấu, 70 ký tự nếu có dấu

Sau khi hoàn tất lưu mẫu tin nhắn, mẫu được mặc định ở trạng thái Chờ gửi. BQT Salekit.io sẽ duyệt tin nhắn để bạn có thể chọn và gửi mẫu này trong Flow, Chiến dịch.

Nếu cần duyệt tin nhắn gấp để sử dụng, bạn vui lòng nhắn tin lên fanpage của chúng tôi để được hỗ trợ. Link fanpage: https://www.facebook.com/salekit.io

Chúc bạn thành công!