Cài đặt và xác minh Email Sender

Email Sender bao gồm thông tin về tên hiển thị của email và địa chỉ email được gửi đi. Đây là những thông tin mà khách hàng nhìn thấy khi bạn gửi email đến họ.

Với bản miễn phí của Salekit.io, Sender Email mặc định có đuôi là @salekit.com với cấu trúc username@salekit.io.

Để cài đặt user name của email, bạn vào mục Cài đặt chung -> User name. Bắt buộc có thông tin username

Nếu bạn muốn đổi Sender Email sang thông tin email của công ty mình, bạn cần nâng cấp lên bản trả phí của Salekit.io.

Để cài đặt và sử dụng email gửi đi theo email tùy chọn, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Khai báo Email Sender của bạn

Tại màn hình làm việc của Salekit.io, bạn vào menu cột Quảng bá -> Tích hợp

Chọn Email - Cài đặt người gửi và nội dung footer mặc định

Bấm nút + Người gửi mới . Tại màn hình hiển thị, bạn nhập các thông tin bao gồm Sender Name - Tên email gửi, Sender Email - địa chỉ email gửiReply To - địa chỉ email nhận phản hồi và bấm Lưu để hoàn tất quá trình.

Sau khi thêm thành công, sender email của bạn ở trạng thái chờ xác minh. Bạn mở email và bấm vào đường link xác thực được gửi trong email để xác thực email.

Mở hộp thư email để xác minh cho email cần sử dụng

Email sau khi xác thực thành công sẽ hiển thị tick xanh như hình ảnh bên dưới. Khi đó, bạn có thể bật ON tại mục Default để dùng email này gửi đi cho khách hàng trong Sequence.

Bạn có thể thêm nhiều Email Sender để tùy chọn email gửi đi trong Form, Broadcast,...

Chúc bạn thành công!