Sale - Cài đặt phân liên hệ, Lead, đơn hàng tự động cho nhân viên

Chức năng Chia Lead giúp bạn phân chia Lead cho từng nhân viên để chăm sóc và quản lý khách hàng. Từ đó các Lead sẽ được phân đều theo nguyên tắc cho các nhân viên.

Chức năng này giúp đảm bảo sự đồng nhất, công bằng cho các nhân viên cũng như có thể theo dõi được công việc mà mỗi nhân viên đã làm để tính KPI dễ dàng hơn, tiết kiệm được thời gian và công sức cho chủ shop. 

Để phân Lead cho nhân viên, bạn click vào menu cột Cài đặt -> Gắn sale


Lựa chọn cách chia cho nhân viên

1. Chia đăng ký, liên hệ, và đơn hàng cho sale chăm sóc

Các chế độ chia Lead cho Sale bao gồm:

  • Bằng tay: Tắt chế độ chia tự động, hệ thống không tự chia Lead cho Sale mà sẽ gắn sale cập nhật đầu tiên.
  • Tự động: Các Lead được chia đều cho các tài khoản Sale trong shop
  • Tự động: Các Lead được chia đều cho các tài khoản có quyền trong shop (Owner, Admin, Marketing, Sale)

Cách chia lead cho sale bằng tay


(Chia sale trong liên hệ)

Để xem chi tiết các Lead và Sale nào đang xử lý Lead đó, bạn vào mục Biểu mẫu > Click vào mục Leads.


Nhân viên xử lý lead

Tương tự, bạn có thể phân sale cho đơn hàng

Như vậy, nếu bạn đã phân Liên hệ cho nhân viên từ mục khách hàng rồi thì sẽ đồng bộ liên hệ đó trong mục lead của form, đơn hàng và ngược lại. 

2. Nhân viên sale được thấy đăng ký, liên hệ, đơn hàng

Cài đặt chế độ cho nhân viên sale có được nhìn thấy Liên hệ của sale khác hay không. 
Có 3 chế độ cho bạn cài đặt:

- Được giao chăm sóc: Nhân viên sale chỉ được nhìn thấy những liên hệ được phân cho mình
- Được giao chăm sóc & Chưa có sale chăm sóc: Nhân viên sale nhìn thấy những liên hệ được phân cho mình và những liên hệ chưa phân cho ai. 
- Tất cả, bao gồm cả Lead, Contact của Sale khác: Nhân viên sale được nhìn thấy toàn bộ liên hệ trong shop, được quyền note vào liên hệ của sale khác nhưng liên hệ đó vẫn gắn cho sale đang được gắn trước đấy. 

- Bạn nhân viên chỉ nhìn thấy những liên hệ được chia cho mình

- Sale đang quản lý và những liên hệ chưa có sale

Nhìn thấy tất cả liên hệ

3. Đơn hệ thống, không sale xử lý

Với đơn hàng của khách đang không có sale nào đang chăm sóc:

- Tự động gắn Sale vào khách và đơn theo chính sách trên

- Gắn đơn với sale SYSTEM. Sau 10p nếu đơn chưa thanh toán thì gắn Sale vào khách và đơn

Đơn hàng chưa đucợ gắn sale, có thể gắn sale chủ công hoặc gắn sale tự động

Chúc bạn thành công!