Sales Pineline - Quy trình bán hàng

Sales Pineline (hay còn được gọi là đường ống bán hàng) là một quy trình bán hàng, bao gồm nhiều giai đoạn (Stage) được sắp xếp theo một trình tự rõ ràng, nhằm đảm bảo các hoạt động bán hàng được diễn ra hiệu quả. Bên cạnh đó, mức độ chuyển đổi khách hàng và doanh số dự kiến cũng là các yếu tố nhà quản lý có thể phần nào đong đếm được thông qua mô hình này.

1. Tạo Pineline

Để tạo một quy trình bán hàng, bạn truy cập mục Settings >> Pineline >> + Pineline >> Nhập tên Pineline >> Save

Sau đó, bạn cần tạo các Stage (giai đoạn) của quy trình bán hàng bằng cách bấm nút + Stage 

Một popup hiển thị, bạn chọn màu sắc giai đoạn >> Đặt tên >> Thêm mới.

Mỗi Stage bạn có thể theo dõi được các tỉ số sau: 

- Deals: Số lượng deal đang được gắn trạng thái đó 

- Opens: Số lượng Deal mới

- Wins: Số lượng Deal thành công

- Loses: Số lượng Deal thất bại

Ngoài ra, bạn có thể gắn Flow cho từng Stage, để khi Deal được gắn Stage đó thì hệ thống tự động kích hoạt Flow tương ứng. Bạn có thể dùng flow để chăm sóc khách, rút ngắn thời gian để bước qua từng giai đoạn trong chu trình bán hàng.

Để gắn Pineline cho Deal, bạn cần tạo Deal mới hoặc sử dụng đối tượng Deal trong Form, Flow.

>> Cách tạo Deal 

2. Quản lý danh sách Pineline

Sau khi tạo xong, danh sách Pineline sẽ hiển thị như hình bên dưới: 

Tại đây, sẽ có Pineline mặc định của hệ thống là "Sales pineline", bạn chỉ có thể Chỉnh sửa chứ không thể Xóa Pineline này. 

Còn các Pineline tự tạo, bạn có thể chỉnh sửa/xóa bằng cách bấm nút Sửa/Xóa

Lưu ý: Bạn chỉ có thể Xóa nếu Pineline không còn Deal nào.

Ngoài ra, bạn cũng theo dõi được tỉ lệ Deals, Opens, Wins, Loses của từng Pineline.

Chúc bạn thành công!