Hướng dẫn tạo Notify trên website

Notify là những thông báo về các hoạt động được đặt ở góc của website. Khi khách hàng truy cập vào website của bạn, các thông báo này sẽ lần lượt hiện ra theo danh sách được tạo sẵn.

Tính năng này đặc biệt hiệu quả với những website bán hàng bởi khi thấy được những thông báo về hoạt động mua hàng của khách hàng khác, khách hàng sẽ cảm giác người bán liên tục thực hiện các hoạt động giao dịch với người mua, từ đó kích thích hành động mua hàng.

Notify hiển thị trên website

Với Salekit.io, bạn có thể dễ dàng tạo các thông báo trên website qua các bước sau đây:

Bước 1: Thêm Notify

Tại màn hình làm việc của Salekit.io, bạn click tại cột Thu hút -> Plugins -> notify

+Thêm thông báo -> Tại màn hình hiển thị, bạn cài đặt các thông tin cần thiết bao gồm:

  • Tên danh sách: Tên website để bạn dễ quản lý
  • Thời gian chờ: Thời gian chờ hiển thị thông báo của người tiếp theo
  • Vị trí hiển thị: Tùy chọn vị trí thông báo hiển thị trong website của bạn
  • Định dạng ảnh: Tùy chọn khung ảnh tròn / vuông. Ảnh tròn dùng cho avatar của khách hàng, ảnh vuông dùng cho sản phẩm khách đã mua hàng

Sau khi thiết lập xong, bạn bấm Lưu để hoàn tất.

Tiếp theo, bạn cần thiết lập chi tiết từng thông báo. Tại màn hình hiển thị, click chọn Thêm thông báo >> Popup hiển thị, bạn thêm avatar khách hàng / hình ảnh sản phẩm, tên khách hàng và hành động của họ, thời gian mua trước đó và ấn Lưu để hoàn tất.

Bạn nên thêm nhiều khách hàng (5 - 10 khách hàng) để thông báo được đẩy liên tục, kích thích hành động mua hàng của khách hàng đang truy cập website.

Bước 2: Copy mã nhúng và đặt mã nhúng vào website

Sau khi đã thiết lập xong Notify, bạn cần lấy mã nhúng Notify và đặt mã nhúng này vào website của mình bằng cách bấm vào Mã nhúng >> Copy. Sau khi copy mã nhúng, bạn cần đặt mã nhúng này vào trong thẻ Header của website / landipage.


Với các website được tạo trên nền tảng Salekit, bạn click vào mục Website Cài đặt và đặt mã nhúng tại mục HTML  Headers >> Lưu để hoàn tất quá trình.

Sau khi đặt mã nhúng thành công, các thông báo nhỏ sẽ được xuất hiện trên website của bạn.

Chúc bạn thành công!