Nhúng video từ Facebook trong landing page

Để thêm video Facebook trong landing page tạo trên Salekit.io, bạn làm như sau: 

Bước 1: Lấy mã nhúng video Facebook

Bạn vào video trên Facebook >> nhấn vào dấu ...  như hình >> Nhúng

Bạn copy mã nhúng trong popup hiển thị. 

Bước 2: Thêm mã nhúng video Facebook trong landing page

Bạn vào chỉnh sửa landing page >> thêm đối tượng Nhúng HTML/CSS >> Sửa HTML

Bạn dán đoạn mã nhúng đã copy ở bước 1 vào khung nhập mã >> Lưu để hoàn tất. 

Sau đó bạn xuất bản lại landing page để cập nhật. 

Chúc bạn thành công!