Tạo menu bản Mobile

Cách tạo menu cho bản mobile

Bước 1: Thêm mới Icon menu

  • Bạn chọn Shape -> Icon -> gõ tìm theo chữ "menu" -> Lựa chọn menu phù hợp mà bạn muốn sử dụng cho page

Bước 2: Tạo popup nội dung

  • Bạn chọn popup -> Lựa chọn popup trắng hoặc popup mẫu có sẵn

  • Cài đặt nội dung cho popup

  • Sắp xếp vị trí hiển thị popup. Bạn lựa chọn vị trí khi hiển thị menu như để Mặc định, đặt Trên cùng trái, đặt Dưới cùng phải,....
    Khi mở popup vị trí sẽ đặt theo bạn cài đặt. 

Bước 3: Liên kết menu đến Section hoặc trang khác

Chọn đối tượng cài đặt sự kiện 

Trong sự kiện bạn tùy chỉnh theo hành động, Sự kiện, Block

- Nếu bạn muốn dẫn liên kết đến Section khác bạn chọn Bấm chuột -> Cuộn đến -> SECTION

- Nếu bạn muốn dẫn sang trang khác bạn chọn Bấm chuột -> Link -> Nhập URL -> Mở link

Bước 4: Liên kết Icon menu tới Popup

  • Cài đặt đối tượng icon menu -> Chọn Sự kiện. Sự kiện mở popup và đi đến popup cài đặt cho menu

  • Sau khi bạn thiết lập xong, bấm lưu và xuất bản

Chúc bạn thành công!