Tạo & Quản lý Landing Page

Landingpage là một trang có giao diện, nội dung và tên miền giống như một trang web bình thường nhưng chỉ tập trung vào một nội dung nhất định. Mục tiêu chính của nó là thu hút lượt xem, lượt click, hay kích thích hành vi mua hàng của người dùng thông qua các tác vụ kêu gọi xuất hiện trong Landing Page như điền form, click mua hàng, đăng kí nhận thông tin…

Landing page có tỉ lệ chuyển đổi cao, khách hàng có thể sẽ đăng ký miễn phí để nhận 1 thứ gì đó, có thể là dùng thử, nhận miễn phí ebook, hướng dẫn,…Và sau này doanh nghiệp sẽ dử dụng tệp khách hàng thu thập được để remarketing về sau.

1. Tạo Landingpage

Để tạo một trang Landingpage trong Salekit.io, tại màn hình Dashboard, bạn truy cập mục Marketing >> Page >> Tạo Landingpage >> Nhập tên Landingpage >> Tạo page

Tại đây, bạn thiết lập nội dung cho landingpage của mình bằng cách lựa chọn các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình. Các đối tượng có thể sử dụng bao gồm:

(1) Hình ảnh

(2) Tiêu đề & Văn bản

(3) Form

(4) Box

(5) Button

(6) Video

(7) Pen tool

(8) Shape

(9) Carousel

(10) Countdown

(11) Popup

(12) iFrame

Sau khi tạo nội dung cho Landingpage, bạn bấm nút Lưu để lưu lại các nội dung vừa tạo. Các thay đổi này khi ấn lưu sẽ được lưu trên hệ thống và cập nhật khi lần tiếp theo bạn quay lại chỉnh sửa trang.

Lưu ý: Việc Lưu landingpage không làm ảnh hưởng đến trang hiển thị mà khách hàng của bạn đang xem. Vì thế nếu bạn muốn chính thức thay đổi nội dung hiển thị tới khách hàng thì bạn cần Xuất bản Landing Page.

2. Xuất bản Landingpage

Các chỉnh sửa, cập nhật nội dung của bạn trên Landing Page cần phải được Xuất bản để hiển thị tới khách hàng. Sau khi tạo xong nội dung cho trang, bạn bấm nút Xuất bản như hình bên dưới: 

Một popup hiển thị link dẫn tới trang landingpage của bạn, bạn có thể bấm nút Copy để sao chép link đó gửi tới khách hàng. Khi khách hàng truy cập link trang sẽ hiển thị trang mà bạn vừa tạo.

Tại đây, bạn có thể gắn tên miền riêng cho landingpage theo các bước sau: 

Bước 1: Khai báo tên miền

Tại màn hình Dashboard, bạn click vào mục Settings >> Domain >> Thêm tên miền mới.

Tại popup hiển thị, bạn nhập tên miền của doanh nghiệp vào và bấm Save để lưu tên miền đã khai báo.

Bước 2: Cấu hình các bản ghi trong quản trị tên miền

Sau khi đã khai báo tên miền tại Salekit.io, bạn cần trỏ tên miền về máy chủ Salekit.io bằng cách tạo các bản ghi dưới đây trong quản trị tên miền. Bạn có thể nhờ bên đơn vị cung cấp tên miền hỗ trợ thêm các bản ghi. 

Bản ghi Loại Giá trị Tên miền
@ CNAME dns.salekit.io you-domain.vn
www CNAME dns.salekit.io www.you-domain.vn
abc CNAME dns.salekit.io abc.you-domain.vn

Lưu ý:

  • Bạn có thể dùng tên miền phụ (subdomain) gắn vào Salekit.io thay vì tên miền chính (domain)

Bước 3: Xác minh tên miền và bật SSL

Sau khi đã trỏ tên miền về máy chủ của, bạn quay trở lại Salekit.io mục Settings >> Domain để xác minh tên miền và bật SSL.

Lưu ý: SSL sẽ được hệ thống kích hoạt trong vòng 1h kể từ khi kích hoạt.

Bạn cũng có thể xóa tên miền khỏi hệ thống nếu không muốn sử dụng tên miền này bằng cách click vào biểu tượng Xóa ở cuối dòng.

Bước 4: Gắn tên miền vào Landingpage 

Sau khi tạo Landingpage xong, bạn bấm nút Xuất bản >> Tên miền riêng >> Chọn domain cần gắn >> Nhập phần tiếp sau của link (nếu có) >> Xuất bản lại 

Link của Landingpage có dạng: https:// + domain/ + Enter link

Ví dụ: https://abc.lead.vn/FORM

3. Chỉnh sửa Landingpage 

Có 2 cách để chỉnh sửa Landingpage: 

Cách 1: Để có thể chỉnh sửa Landing Page đã tạo, bạn chỉ cần bấm vào tên của Landing Page đó.

Cách 2 : Bạn vào dấu ở phần danh sách landing page và chọn Chỉnh sửa.

4. Xóa Landingpage 

Xóa Landingpage sẽ xóa hết toàn bộ nội dung của trang, trang sẽ không còn tồn tại trong phần quản lý Landingpage cũng như khách hàng của bạn không thể truy cập vào trang được nữa.
Để xóa trang, bạn bấm nút  >> Xóa như hình bên dưới: 
 

Chúc bạn thành công!