Landing Page - Video

Bạn có thể thêm Video vào Landingpage bằng cách chèn link Video trên Youtube hoặc Video nguồn lưu trữ như Vimeo.

1. Thêm video 

Cách 1: Thêm video từ Youtube 

Đầu tiên, bạn mở Video ở Youtube và copy URL của video bạn muốn chèn sau đó chuyển sang tab cấu hình landingpage, bấm chọn đối tượng Video >> Cài đặt >> Dán URL video vừa copy vào mục Video URL.

Cách 2: Thêm video từ Vimeo

Bước 1: Tải video lên Vimeo

Bạn truy cập https://vimeo.com/, chọn upload >> Chọn video từ máy tính mà bạn muốn tải lên Vimeo

Bước 2: Thêm video vào landingpage

Trong Video bạn vừa tải lên, Chọn Copy link 

Sau đó bạn quay về màn hình cấu hình landingpage, bấm chọn đối tượng Video >> Cài đặt >> Dán URL video vừa copy vào mục Video URL.

2. Điều chỉnh video

- Điều chỉnh kích thước video: 

Bạn có thể điều chỉnh kích thước video bằng cách co kéo các góc khung video hoặc thay đổi thông số trong ô kích thước.
 

- Màu & Hình nền:

Chức năng này cho phép bạn thay đổi nền thumb của video bằng nền đơn sắc hoặc hình ảnh.

- Overlay- đè một hoặc nhiều lớp màu lên màu nền/hình nền của video.

- Viền & bo góc:

Bạn có thể chọn kiểu viền và điều chỉnh độ bo góc khung video.

- Nhân bản video: 

Bạn click vào video >> Nhân bản

- Xóa video: 

Bạn click vào video >> Xóa

Chúc bạn thành công!