Landing Page - Shape

Đối tượng Shape cho phép bạn chèn các biểu tượng vào Landingpage.

Để thêm biểu tượng, bạn bấm chọn đối tượng Shape ở thanh công cụ bên trái màn hình, tại đây bạn có thể sử dụng biểu tượng ở tab Socials hoặc Icons.

- Đối với biểu tượng ở tab Socials: các biểu tượng này là mặc định, bạn không thay đổi màu sắc của các biểu tượng này được.

- Đối với biểu tượng ở tab Icons: bạn có thể tìm kiếm nhiều biểu tượng để sử dụng bằng cách dùng từ khóa để tìm kiếm (từ khóa tiếng Anh) và các biểu tượng này có thể thay đổi màu sắc theo nhu cầu. 

Biểu tượng sau khi tạo, bạn click vào biểu tượng >> Cài đặt để thiết kế các chi tiết sau:

- Điều chỉnh kích thước biểu tượng: 

Bạn có thể điều chỉnh kích thước biểu tượng bằng cách co kéo các góc khung hoặc thay đổi thông số trong ô kích thước.
 
- Thiết kế màu biểu tượng
 

- Màu & Hình nền: 

Chức năng này cho phép bạn thay đổi nền khung của biểu tượng bằng màu đơn sắc hoặc hình ảnh.

- Overlay: đè 1 hoặc nhiều lớp màu lên màu/hình nền của  biểu tượng

- Viền & Bo góc:

Bạn có thể chọn kiểu viền và điều chỉnh độ bo góc khung video.

- Nhân bản biểu tượng:

Bạn click vào biểu tượng >> Nhân bản

- Xóa biểu tượng: 

Bạn click vào biểu tượng >> Xóa

Chúc bạn thành công!