Landing Page - Hình ảnh

Bạn có thể thêm nội dung hình ảnh vào Landingpage để trang trở nên sinh động và thu hút hơn. 

1. Thêm hình ảnh vào landingpage 

Có 2 cách để thêm hình ảnh vào Landingpage:

Cách 1: Tải ảnh lên từ máy tính

Tại giao diện cấu hình nội dung trong Landingpage, bạn bấm chọn đối tượng Hình ảnh ở thanh menu bên trái màn hình >> CHỌN TỆP >> Chọn file ảnh từ máy tính >> Open >> Click chọn ảnh vừa tải lên >> Sử dụng 


Cách 2: Thêm ảnh từ link ảnh

Cách này bạn dùng để thay đổi ảnh có sẵn trong landingpage.

Bạn click vào ảnh trong landingpage >> Cài đặt >> dán link ảnh vào mục Ảnh ở thanh công cụ bên phải màn hình >> Click ra ngoài khoảng trống để lưu lại. 

 

Lưu ý: Bạn được phép tải ảnh có định dạng JPG, JPEG, GIF, PNG. Dung lượng ảnh không vượt quá 1MB. 

 

2. Điều chỉnh kích thước ảnh

Bạn có thể điều chỉnh kích thước ảnh bằng cách kéo chuột ở các góc ảnh hoặc thay đổi thông số trong ô Kích thước.
 
 
 

3. Overlay cho ảnh

Overlay là một hiệu ứng cho ảnh, bản chất là một lớp màu hoặc một lớp ảnh đè lên trên ảnh gốc.

4. Viền & Bo góc cho ảnh

Phần này cho phép bạn có thể bo viền, thêm và thay đổi màu viền cho phần tử. Bạn có thể làm theo các bước sau:
 
Bước 1: Chọn kiểu viền, màu viền, kích thước viền
 
 
Bước 2: Thay đổi thông số Kích thước Bo góc tất cả hoặc từng vị trí góc
 
 

5. Nhân bản hình ảnh:

Bạn click vào hình ảnh và bấm nút Nhân bản

6. Đưa hình ảnh chồng lên trên/xuống dưới 1 đối tượng khác: 

1. Đưa hình ảnh chèn lên 1 đối tượng khác

 

2. Đưa hình ảnh xuống dưới 1 đối tượng khác

 

7. Xóa hình ảnh:

Bạn click vào hình ảnh và bấm nút Xóa

Chúc bạn thành công!