Đồng bộ khách hàng từ GetResponse

Với Ultramailer, bạn có thể thêm khách hàng từ GetResponse vào hệ thống để quản lý và chăm sóc bằng cách lấy dữ liệu thông qua API của GetResponse.

Để lấy danh bạ từ GetResponse về Ultramailer, bạn click tại mục Audience > Import > Import from.

Tại đây, bạn tick chọn GetResponse > Nhập API > Import > Save.

Như vậy, bạn đã thêm được các khách hàng từ hệ thống GetRespone vào hệ thống Ultramailer để quản lý và gửi email/sms chăm sóc.

Chúc bạn thành công!