Landing page - Form login, signup, thu lead, tạo đơn

Ngoài việc tạo form để thu Lead, Salekit.io còn giúp bạn tạo ra nhiều loại form khác nhau như form login, form signup, form tạo đơn,...

1. Form thu lead

Tạo form thu lead

Chọn đối tượng form theo cách thêm mới 


Chọn đối tượng form từ thanh menu bên trái và cách thiết lập
Bạn xem theo hướng dẫn  >>>  Tại đây

2. Form order

Tạo form ghi nhận thông tin khách đặt hàng 

Bạn bấm +Thêm mới -> Form -> Form order

Cài đặt form

Thiết kế form, tạo hiệu ứng, sự kiện hoặc ghim phần tử để phù hợp cho page của bạn.

Lưu ý: Cài đặt sản phẩm với form đặt hàng thì điều kiện page của bạn thuộc loại Salepage như vậy form sẽ cài đặt sản phẩm muốn bán

Form đặt hàng thường được đặt sau khi đã giới thiệu về sản phẩm. 

3. Form Signup

Tạo form đăng ký, dành cho khách hàng cần đăng ký thông tin trước khi đăng nhập vào

Bạn bấm +Thêm mới -> Form -> Chọn Form Signup 

Sau khi gọi form ra, bạn tiếp tục thiết kế, cài đặt hiệu ứng,.... cho form để phù hợp với mục đích sử dụng của mình.

4. Form Login

Tạo Form đăng nhập, sử dụng trong những page cần đăng nhập để vào sử dụng

Bạn bấm +Thêm mới -> Form -> Chọn form Form Login. Cài đặt form theo nhu cầu sử dụng.

 

Mối liên hệ giữa Form Signup và Form Login

Có một số trang cần yêu cầu đăng nhập thông tin trước khi vào bên trong Vì vậy bạn cần tạo ra form để khách hàng có thể đăng ký và đăng nhập. 

Nếu khách nào đã đăng ký thông tin trước đó thì sẽ chỉ cần đăng nhập để vào 
Nếu khách nào trước đó chưa đăng ký thông tin thì bắt buộc phải điền thông tin qua form đăng ký trước khi đăng nhập vào. 

Tạo Form đăng nhập và đăng ký

Tại Form đăng nhập bạn thêm chuyển hướng đến Form đăng ký nếu khách chưa đăng ký tài khoản, khách có thể lựa chọn để đăng ký ngay

Bạn lưu Data của form dẫn đến trang muốn khách truy cập sau khi đăng nhập xong

Tương tự tại Form đăng ký bạn cũng sẽ lưu data về link muốn truy cập sau khi đăng ký

Đối với trang truy cập sau khi đăng nhập, bạn cần thiết lập thêm nút đặt tên Đăng Xuất. Cài đặt sự kiện Đăng xuất cho nút bấm này

Cài đặt trang để bật Yêu cầu đăng nhập

Như vậy, khách hàng có thể đăng xuất và đăng nhập vào trang của bạn một cách dễ dàng

Ví dụ: Đăng nhập đúng thông tin

Ví dụ: Đăng nhập sai thông tin

Ví dụ: Chưa đăng ký, cần đăng ký tài khoản trước khi đăng nhập

Ví dụ: Đăng xuất và đăng nhập

Lưu ý: Data khách điền thông tin đăng ký để đăng nhập sẽ được lưu vào mục Liên hệ. Sẽ không có lead riêng cho danh sách khách này. 

Chúc bạn thành công!