Flow: Xây dựng kịch bản tương tác khách hàng tự động qua email, sms, webpush,...

Flow (luồng kịch bản) là tính năng giúp bạn xây dựng kịch bản tương tác khách hàng tự động qua email, sms, webpush khi khách hàng mở email, đọc email, bấm vào link trong email,...

Để thiết lập tính năng này, bạn làm theo các bước sau đây:

1. Tạo luồng kịch bản chăm sóc khách hàng tự động (Flow)

Tại màn hình làm việc của Salekit.io, bạn click vào menu cột Tự động -> FLow

Tại màn hình hiển thị, bạn bấm nút +Flow để tạo flow. Có 2 loại là

- Tạo flow trắng: Đặt tên và chọn sender email và tạo flow từ đầu

- Tạo flow mẫu: Lựa chọn các mẫu có sẵn từ hệ thống, bạn lựa chọn kịch bản phù hợp và chỉ cần thay đổi nội dung

 Thiết lập Flow kịch bản

Bạn thiết lập flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết. Các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow kịch bản bao gồm:

(1) Email - Gửi email

>> Xem cách tạo đối tượng email tại: https://help.salekit.io/flow-email.html

(2) SMS - Gửi tin nhắn SMS

>> Xem cách tạo đối tượng SMS tại: https://help.salekit.io/flow-sms.html

(3) Condition - Kiểm tra điều kiện và điều hướng theo điều kiện

>> Xem cách tạo đối tượng Condition tại: https://help.salekit.io/flow-condition.html

(4) Action - Thêm hành động gắn tag, gắn biến

>> Xem cách tạo đối tượng Action tại: https://help.salekit.io/flow-action.html

(5) ZNS - gửi tin nhắn qua OA Zalo

>> Xem cách tạo đối tượng ZNS tại: https://help.salekit.io/zns-template.html

(6) Timer - Hẹn giờ gửi tin

>> Xem cách tạo đối tượng Timer tại: https://help.salekit.io/flow-timer.html

(7)  Push - Gửi thông báo đẩy từ Website

>> Xem cách tạo đối tượng Push tại: https://help.salekit.io/flow-push.html

(8) Google Sheet - Đẩy thông tin khách hàng sang Google Sheet để quản lý

>> Xem cách tạo đối tượng Google Sheet tại: https://help.salekit.io/flow-google-sheet.html

(9) Messenger - Gửi tin nhắn cho khách qua messenger

>> Xem cách tạo đối tượng Messenger tại: https://help.salekit.io/flow-messenger.html

(10) Coupon - Gửi mã quà tặng

>> Xem cách tạo đối tượng Coupon tại: https://help.salekit.io/flow-coupon.html

(12) Score - Tính điểm cho khách hàng 

 >> Xem cách tạo đối tượng Score tại: https://help.salekit.io/flow-score.html

(13) Filter - Kiểm tra điều kiện

>> Xem cách tạo đối tượng Filter tại: https://help.salekit.io/flow-filter.html

(14) Goal - Kết thúc nhánh khi đã đạt được mục tiêu

<Chức năng đang cập nhật>

Flow được kích hoạt theo 3 cách:

- Kích hoạt từ Sequence
- Kích hoạt từ form
- Kích hoạt từ tag (tag trong setting)

>> Xem cách tạo Sequence tại: https://help.salekit.io/sequence.html

>> Xem cách tạo form: https://help.salekit.io/form.html

>> Xem cách tạo tag và kích hoạt flow: 

Lưu ý: Khi 1 liên hệ đi vào flow lần n+1. Đối với luồng Flow lần n, nếu liên hệ này đang trong Flow thì khi đó sẽ kết thúc, để bắt đầu 1 flow mới của lần n+1.

2. Quản lý Luồng (Flow)

Quản lý và chỉnh sửa các flow đã tạo.

(1) Tên: Tên flow đã tạo luồng
(2) Liên hệ: Số lượng khách hàng đã vào luồng để nhận kịch bản bên trong
(3) Chỉnh sửa lần cuối: Ngày và thời gian được chỉnh sửa lần cuối cùng trong luồng flow
(4) Gửi: Số lượng gửi email, sms, zns 
(5) Mở: Số lượng khách hàng mở email khi nhận được email trong luồng flow. % thống kê lại
(6) Bấm: Số lượng khách hàng click link trong email, % thống kê lại
(7) Hành động: Bấm vào lựa chọn hành động Chỉnh sửa - Nhân bản - Chia sẻ (Sao chép sang shop khác) - Xóa. 

Tại mục Tên có nút ON/OFF: Nếu bật ON flow này sẽ nhận các liên hệ vào luồng để chăm sóc
                                               Nếu tắt OFF flow này sẽ dừng, không nhận thêm liên hệ vào flow. 

Chúc bạn thành công!