Flow - Task

Đối tượng này cho phép bạn tự động tạo công việc cần làm, đồng thời gửi thông báo tới nhân viên để xử lý công việc đó khi khách đi qua flow chứa đối tượng Task.

Để thêm đối tượng Task vào Flow, kéo thả đối tượng Task vào luồng Flow. Tại đây, bạn Nhập tên Task và chọn thời gian cần xử lý, Ghi chú (nếu có).

Sau khi thiết lập xong bạn đúp chuột ra màn hình và bấm Save để lưu thiết lập.

Khi khách đi qua đối tượng Task trong Flow, hệ thống tự động tạo task công việc cũng như lịch hẹn mới cho khách hàng trong Calendar.

Ngoài ra, hệ thống cũng sẽ tự động gửi thông báo khi Task mới được tạo tới nhân viên sale được phân xử lý task đó.

Để bật thông báo khi có Task mới, nhân viên sale cần bấm chọn biểu tượng trên màn hình Dashboard >> Cài đặt >> Bật ON thông báo Tạo Task

Chúc bạn thành công!