Flow nhắc lịch gửi hàng ngày, hàng tuần

Kịch bản Flow gửi hàng ngày, hàng tuần giúp bạn gửi nhắc nhở khách hàng hành động 1 cách đều đặn, đúng lịch.

Kịch bản này có thể áp dụng cho các mục tiêu như: 

  • Gửi bài tập hàng ngày, hàng tuần
  • Nhắc nhở làm bài tập hàng ngày, hàng tuần
  • Nhắc nhở lịch học, lịch họp hàng tuần
  • Gửi thời khóa biểu hàng ngày
  • ....

Để cài đặt kịch bản này, bạn cần sử dụng đối tượng Timer bằng cách kéo thả đối tượng vào luồng Flow.

Tại đây, bạn thiếp lập thông tin lịch gửi bao gồm: 

- Hẹn giờ: bạn có thể thiết lập gửi ngay, gửi trước, gửi lúc, gửi sau bao nhiêu phút/giờ/ngày so với thời điểm khách được gắn vào Flow

- Thời điểm gửi tin: có thể là ngày trong tuần, ngày trong tháng, ngày trong năm

- Vòng lặp lại: bạn tick chọn ô "Repeat - Lặp lại nhiều lần" để lịch gửi được lặp lại mỗi khi đến thời điểm đã cài đặt.

Ví dụ, bạn cài đặt kịch bản như hình dưới đây và khách được gắn vào Flow lúc 8h00 ngày hôm nay.

Thì khách nhận được kịch bản sau đối tượng Timer của Flow vào lúc 8h30 thứ 2 hàng tuần cho tới khi khách được gỡ ra khỏi Flow.

Tương tự với các ngày trong tháng, các ngày trong năm cũng cài đặt tương tự như trên.

Kịch bản hàng tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Mỗi ngày một nội dung khác nhau.

Chúc bạn thành công!