Flow - Messenger

Bạn thiết lập Flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là Messenger

Bạn có thể gửi tin nhắn cho khách hàng qua Messenger với điều kiện khách hàng nhắn tin với Fanapge thông qua phần mềm Fchat.vn. Khách hàng được lưu thông tin trong Liên hệ của menu Khách hàng bên Salekit.io có ghi nhận fchat_id=user id. Từ đó có thể gửi tin nhắn messenger tới khách hàng.

Trong Flow chọn đối tượng Messenger, bấm vào biểu tượng bút chì để chọn nội dung gửi. 

Cài đặt nội dung tin nhắn. Có 2 sự lựa chọn 

- Chọn tin nhắn tạo sẵn: Nội dung bạn đã thiết lập sẵn tại mục Tin nhắn, giờ đây bạn chỉ cần lựa chọn nội dung muốn sử dụng

Nội dung được thiết lập sẵn trong Mẫu Messenger, bạn xem hướng dẫn tạo mẫu Bấm đây

- Nhập Block ID tạo trên fchat.vn: Lấy Block ID kịch bản bạn đã tạo bên Fchat

Sau khi thiết lập chuỗi gửi messenger theo nhu cầu của bạn xong, từ đây khách hàng nào đi từ fanpage qua fchat vào luồng Flow gửi tin nhắn sẽ nhận được tin nhắn về messenger của khách hàng. 

Ví dụ: Bạn có thể kết hợp các chuỗi như gửi email cho khách sau khi mua hàng trên fanpage nhưng chưa thanh toán. Gửi email nhắc thanh toán và gửi messenger nhắc khách hàng thanh toán. 

Chúc bạn thành công!