Flow - Delay

Delay là đối tượng tạo thời gian trễ trong kịch bản Flow. Khi khách đi qua đối tượng này, hệ thống sẽ chờ đủ thời gian trễ mới chạy tiếp đối tượng tiếp theo. 

Trong kịch bản Flow, kéo thả đối tượng Delay vào luồng Flow >> Thiết lập thời gian trễ >> Save

Bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian trễ theo phút, giờ, ngày tùy ý.

Chúc bạn thành công!