Flow - Gửi ZNS

Bạn thiết lập Flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là ZNS

ZNS - Gửi ZNS

Đối tượng này cho phép bạn gửi tin nhắn ZNS từ OA của doanh nghiệp đến Zalo của khách hàng. Để gửi được tin nhắn ZNS qua Salekit.io trong flow, trước tiên, bạn cần kết nối Zalo OA của mình với Salekit.io, Zalo OA đã được xác minh và các mẫu gửi tin đã được Zalo duyệt.

>> Xem cách kết nối OA với Salekit.io và gửi mẫu ZNS để duyệt tại: https://help.salekit.io/zns-template.html 

Bạn thêm đối tượng ZNS vào flow và cài đặt thời gian gửi > chọn Zalo OA > chọn mẫu ZNS cần gửi và Save để hoàn tất.

Chúc bạn thành công!