Flow - Coupon

Bạn thiết lập Flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là Coupon

Coupon - Gửi mã quà tặng

Tạo mã Coupon. Trong Flow bạn chọn đối tượng Coupon 

Chọn danh sách chiến dịch hoặc tạo mới chiến dịch ->> bấm đúp chuột ra màn hình và Save để hoàn tất nội dung gửi coupon.

Tạo chiến dịch coupon mới bạn xem thêm >>>Tại đây

Ví dụ: Khách hàng vào luồng kịch bản đến đối tượng nhận email, kiểm tra điều kiện nếu khách hàng click vào link trong email sẽ gửi tặng khách hàng 1 mã coupon. Mã này được lưu vào biến {coupon} để bạn có thể sử dụng gửi email hoặc sms. 

Chúc bạn thành công!