Chèn Facebook Comment vào Form đăng ký

Facebook Comment cho phép mọi người bình luận về nội dung trên form đăng ký của bạn bằng tài khoản Facebook của họ. Để chèn Facebook Comment vào form, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tạo App bình luận tại Facebook for Developers

Để tạo App trên Facebook, bạn truy cập vào https://developers.facebook.com/ > Ứng dụng của tôi > Tạo ứng dụng. Màn hình hiển thị popup yêu cầu bạn tùy chọn loại ứng dụng phù hợp, bạn chọn tại mục Người tiêu dùng (Customer) và ấn Tiếp tục.

Tiếp theo, bạn vào mục Cài đặt > Thông tin cơ bản, sau đó nhập các thông tin sau:

Bạn cũng cần bật ứng dụng sang Chính thức, sau đó bấm nút Lưu thay đổi để hoàn tất quá trình cài đặt.

Như vậy, bạn đã tạo xong ứng dụng của Facebook để sử dụng tính năng Facebook Comment trong form đăng ký của Salekit.io.

Bước 2: Tạo form đăng ký

Để tạo form, bạn click tại mục GrowsForm > (+) Form và thiết lập form theo nhu cầu.

>> Xem cách tạo form đăng ký tại: https://help.salekit.io/form.html 

Bước 3: Thêm đối tượng Facebook Comment vào form đăng ký

Sau khi đã cài đặt các thông tin cần thiết trong form đăng ký, bạn thêm đối tượng Facebook Comment.

Tiếp theo, bạn nhập ID APP và ID user có quyền Quản trị viên của App để xét duyệt bình luận sau đó bấm Save để lưu form. 

  • Facebook App ID: ID của app trên Facebook for Developers bạn đã tạo ở bước 1
  • User ID: ID có quyền trên App bạn đã tạo ở bước 1
    Để lấy ID tài khoản Facebook, bạn có thể truy cập https://fbuid.net/ và nhập link tài khoản Facebook cá nhân cần lấy ID.

Bạn có thể kiểm tra Facebook comment đã hiển thị trên form hay chưa bằng cách truy cập vào link form.


Form hoàn chỉnh có gắn Facebook comment

Chúc bạn thành công!