Gửi chiến dịch email cho danh sách khách hàng

Một trong những tính năng nổi bật của Salekit.io trong Automation Marketing chính là gửi chiến dịch email hàng loạt đến tệp khách hàng tiềm năng hoặc đến tất cả những khách hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Để gửi email hàng loạt đến danh sách khách hàng, bạn làm theo hướng dẫn sau:

1. Tạo chiến dịch

Tại màn hình làm việc của Salekit.io, bạn click vào menu Quảng bá -> Gửi Email -> + Email

Tiếp theo, bạn chọn tạo email mới theo mẫu email trống, mẫu email đã tạo trước đó hoặc mẫu từ Salekit.io để gửi chiến dịch email cho khách hàng.

>> Xem cách tạo mẫu email tại: https://help.salekit.io/email-template.html 

2. Cài đặt nội gửi email

Sau khi chọn mẫu email, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình cài đặt nội dung email. Bạn cài đặt các nội dung email cần gửi.

Nếu bạn cần xem trước nội dung gửi vào hộp thư cho PC và Mobile hoặc muốn gửi test thử, bạn bấm Xem

 

Khi nội dung đã hoàn tất bạn bấm Lưu & Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

Nội dung email gửi

3. Cài đặt thông tin gửi

Tiếp theo, bạn cần cài đặt thông tin gửi bao gồm:

(1) Gửi tới khách hàng: Click vào ô tròn để lựa chọn muốn gửi tới khách hàng nào

Có 5 sự lựa chọn cho bạn: Chọn theo tag, Chọn theo type, Chọn theo sale, Chọn theo danh sách. 

Bạn thực hiện chọn theo danh sách những khách hàng muốn gửi chiến dịch, bạn cần tạo trong Menu Khách hàng -> Liên hệ -> lọc tệp

>> Xem cách tạo và quản lý danh sách khách hàng tại: https://help.salekit.io/audience-list.html 

(2) Kiểm tra số lượng người nhận: Bấm vào nút để kiểm tra số lượng người sẽ được gửi email, kiểm tra đã đúng với số lượng trong danh sách cần gửi hay chưa. 

(3) Email Sender: Tùy chọn email gửi đi

>> Xem cách thiết lập Email Sender tại: https://help.salekit.io/sender-email.html 

(4) Mục tiêu: Tùy chọn mục tiêu gửi email

>> Xem cách thiết lập Goal tại: https://help.salekit.io/goal.html 

(5) Tiêu đề email: Nội dung khách hàng sẽ nhìn thấy tại tiêu đề khi họ nhận được email

(6) Gửi ngay: Chọn gửi luôn sau khi thiết lập xong

(7) Gửi theo lịch: Hẹn lịch gửi email 

Chọn thời gian muốn gửi. và lựa chọn việc gửi lặp. Nếu muốn gửi 1 lần bạn chọn Gửi 1 lần. Nếu muốn tự động gửi lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng thì bạn lựa chọn Lặp lại

Bạn có thể giới hạn ngày kết thúc lặp lại. 

(8) Gửi - Lưu nháp: Sau khi thiết lập xong, bạn bấm Gửi để hệ thống ghi nhận lịch gửi. Hoặc bạn đang cần chỉnh sửa thêm khi lưu nháp lại, chiến dịch này sẽ ở trạng thái lưu nháp. 

Bạn theo dõi email gửi đi. Tại đây bạn có thể xem được tiêu đề, danh sách, thời gian gửi, lặp lại,.... những thông tin gửi chiến dịch email. 

Đối với loại chiến dịch lặp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, Sau khi gửi xong lịch đầu tiên:

- Gửi xong sẽ clone 1 chiến dịch mới & lịch mới để chờ gửi
- Các chiến dịch này sẽ cùng 1 tệp danh sách gửi
- Trong danh sách chỉ hiển thị 1 lịch mới nhất
- Xem nhanh danh sách và số liệu báo cáo các lịch gửi trước đó bạn click vào tiêu đề chiến dịch.

Chúc bạn thành công!