Hướng dẫn gắn tên miền vào form

Khi tạo form đăng ký thông tin, link form sẽ mặc định là https://salekit.io/form/.... Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi link form từ địa chỉ tên miền của salekit.io sang tên miền doanh nghiệp của bạn (ví dụ https://salemall.vn/form/.....)

Để gắn tên miền vào form, bạn làm theo các bước sau đây.

Bước 1: Khai báo tên miền

Tại màn hình làm việc của Salekit.io, bạn vào menu cột Thu hút -> Tên miền

+Tên miền để thêm tên miền mới. Tại popup hiển thị, bạn nhập tên miền của doanh nghiệp vào và bấm Lưu để lưu tên miền đã khai báo.

Bước 2: Cấu hình các bản ghi trong quản trị tên miền

Sau khi đã khai báo tên miền tại Salekit.io, bạn cần trỏ tên miền về máy chủ Salekit.io bằng cách tạo các bản ghi dưới đây trong quản trị tên miền. Bạn có thể nhờ bên đơn vị cung cấp tên miền hỗ trợ thêm các bản ghi. 

Bản ghi Loại Giá trị Tên miền
@ CNAME dns.salekit.io you-domain.vn
www CNAME dns.salekit.io www.you-domain.vn
abc CNAME dns.salekit.io abc.you-domain.vn

Lưu ý:

  • Bạn có thể dùng tên miền phụ (subdomain) gắn vào Salekit.io thay vì tên miền chính (domain)

Cập nhật bản ghi trong quản lý tên miền:

Ví dụ: Tên miền chính của bạn là danglinh.vn , bạn sẽ trỏ theo bản ghi:           @       CNAME      dns.salekit.io

 

Ví dụ: Tên miền phụ có dạng aff.danglinh.vn, bạn sẽ trỏ theo bản ghi:          aff         CNAME       dns.salekit.io


Ví dụ: 
Tên miền có dạng   www.danglinh.vn, bạn sẽ trỏ theo bản ghi:       
                                                                            www          CNAME        dns.salekit.io

Bước 3: Xác minh tên miền và bật SSL  

Sau khi đã trỏ tên miền về máy chủ của , bạn quay trở lại Salekit.io mục Tên miền để Xác minh tên miền và bật SSL.

Lưu ý: SSL sẽ được hệ thống kích hoạt trong vòng 1h kể từ khi kích hoạt.

Bạn cũng có thể xóa tên miền khỏi hệ thống nếu không muốn sử dụng tên miền này cho form đăng ký của mình bằng cách click vào biểu tượng Xóa ở cuối dòng.

Bước 4: Gắn tên miền vào form

Trong cài đặt form đăng ký, bạn bấm vào mục Cài đặt

Tại popup hiển thị trên màn hình, bạn chọn tên miền cần sử dụng cho form > Nhập đường dẫn (nếu có) > Save để hoàn tất quá trình.

Sau khi gắn tên miền vào form thành công, form của bạn sẽ có định dạng https://[domain]/[đường dẫn].

Ví dụ: https://salemall.vn/dangkynhanqua.

Bạn có thể kiểm tra xem tên miền đã được gắn thành công hay chưa bằng cách nhập link form vào thanh URL của trình duyệt.

Chúc bạn thành công!