Lưu dữ liệu form vào Google Sheet

Google Sheet là công cụ tuyệt vời giúp lưu trữ và xử lý thông tin. Với Salekit.io, bạn có thể đẩy các thông tin khách hàng đã cung cấp qua Form đăng ký sang Google Sheet để quản lý.

Để lưu thông tin khách hàng vào Google Sheet, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tạo form đăng ký

Để tạo form đăng ký, bạn click vào mục Grows > Form và tạo form đăng ký mới.
>> Xem hướng dẫn tạo form đăng ký tại: https://help.salekit.io/form.html 

Bước 2: Tạo Google Sheet và chia sẻ ở chế độ ai cũng có quyền chỉnh sửa

Đầu tiên, bạn cần tạo một trang tính để lưu thông tin khách hàng đăng ký. Các cột theo thứ tự lần lượt là các thông tin bạn yêu cầu khách hàng cung cấp theo trong form (theo đúng thứ tự form) như Họ và tên, Email, Số điện thoại,... Hệ thống sẽ mặc định nhập dấu thời gian vào cột tiếp theo trong trang tính của bạn. Do đó, bạn cần thêm 1 cột cho dấu thời gian ở sau cột lưu trường thông tin cuối cùng.

Tiếp theo, bạn cần cài đặt Google Sheet ở chế độ bất kỳ ai có liên kết đều có quyền chỉnh sửa, quyền này giúp Salekit.io truy cập vào trang tính của bạn và cập nhật các dữ liệu mới nhất mà người dùng đăng ký.

Bước 3: Thêm đối tượng Google Sheet trong form đăng ký

Sau khi đã cài đặt các thông tin cần thiết trong form đăng ký, bạn thêm đối tượng Lưu Google Sheetnhập Link hoặc ID của Google Sheet được chia sẻ với chế độ ai cũng có quyền chỉnh sửa vào ô trống > Nhập các biến cần lưu vào Google Sheet > Lưu lại để hoàn tất quá trình.

Như vậy, sau khi khách hàng để lại thông tin trong form đăng ký của bạn, hệ thống sẽ chuyển các dữ liệu này sang Google Sheet để lưu trữ và xử lý.

Chúc bạn thành công!