Cài đặt và quản lý lịch hẹn

Salekit.io sẽ giúp bạn có thể quản lý được lịch hẹn của khách hàng qua Google Calendar. Từ đó google calendar sẽ gửi thông báo đến bạn mỗi khi có lịch. 

Cài đặt lịch hẹn 

Để cài đặt tính năng này, bạn thao tác các bước như sau:

Bước 1: Thiết lập timezone và ngày giờ làm việc

Tại màn hình Settings bạn chọn Caledar

(1) Time Zone: Múi giờ
(2) Ngày làm việc trong tuần
: Trong tuần bạn làm việc ngày nào, muốn khách đặt lịch vào ngày nào bạn tick chọn ngày đó
(3) Giờ làm việc trong ngày: Trong ngày bạn làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ bạn thiết lập thời gian để khách đặt lịch
(4) Lịch hẹn cách nhau: Bạn muốn khách đặt lịch thời gian cách nhau 30 phút hay 60 phút, bạn chọn thời gian giữa các lịch.
(5) Shop chỉ nhận một lịch hẹn tại một khung giờ: Nếu bạn cho khách đặt 1 khung giờ với nhiều lịch hẹn bạn bỏ tích, và ngược lại nếu shop chỉ cho 1 khung giờ với 1 lịch hẹn bạn tích chọn.
(6) Save: Sau khi thiết lập xong thời gian bạn bấm Save để lưu lại cài đặt
(7) Preview: Bạn có thể bấm xem trước để xem phần mình cài đặt đã hợp lý chưa, nếu chưa hợp lý bạn có thể chỉnh sửa lại.

Bước 2: Kết nối Google Calendar

Tại màn hình Settings - Calendar bên phải " Lưu lịch hẹn vào Google Calendar" Bạn bấm kết nối Google Calendar

Chọn tài khoản để tiếp tục kết nối, tích chọn các điều khoản khi kết nối.

(Chọn kết nối goofle calendar)

Chọn tài khoản Gmail để tạo lịch Calendar -> Nâng cáo -> Đi tới Salekit.io -> tích chọn các điều khoản -> Tiếp tục. 


Sau khi kết nối thành công, tại màn hình sẽ có thông tin tài khoản đang quản lý lịch Calendar.


Từ đây bạn có thể "Đi đến Google Calendar" để xem lịch hẹn cụ thể, Nếu bạn muốn kết nối với tài khoản khác bạn "ngắt kết nối" để cài đặt cho tài khoản khác của mình. 

Nếu Tài khoản của bạn Đã từng kết nối, bạn "ngắt kết nối" ra, sau đó kết nối lại. Kể từ lần thứ 2 trở đi bạn không cần tích chọn các điều khoản và bấm "tiếp tục" để kết nối lại

Bước 3: Đưa Calendar vào form đặt lịch   

Tạo form đăng ký thu lead, bạn xem theo hướng dẫn https://help.salekit.io/form.html

Bạn muốn thiết lập thời gian đặt lịch, tại form - Kiểu dữ liệu bạn chọn Calendar


Lưu ý:
Để được lưu lịch vào google calendar cần điều kiện Biến lưu kiểu dữ liệu Calendar phải là biến {calendar}.

Như vậy bạn sẽ có được form thu thập thông tin khách hàng đặt lịch hẹn đến shop của bạn 

Khi khách hàng đăng ký lịch hẹn, tự động lịch hẹn sẽ lưu về Google Calendar

Từ đó bạn có thể quản lý lịch hẹn của khách hàng thông qua Google Calendar. Trong Google Calendar bạn có thể phân quyền lịch cho nhiều người cùng quản lý.

Quản lý lịch hẹn 

Tại menu, bạn vào Calendar tại đây:

- Nếu shop chưa kết nối:

Đối với shop chưa kết nối Google Calendar thì hiển thị ra màn hình. Bạn cần kết nối với Google Calendar để quản lý lịch hẹn.

- Nếu shop đã kết nối google Calendar sẽ hiển thị trang quản lý lịch hẹn của bạn ngay trên màn hình salekit.io thay vì việc bạn phải mở trang google để theo dõi lịch. 

Tại đây bạn có thể:

(1) Xem lịch theo  Ngày - Tuần - Tháng - List

(2) Tạo Calendar Type

Bạn tạo Calendar Type để phân loại tệp các lịch

(3) +Thêm lịch

Bạn có thể thêm thủ công lịch hẹn

(4) Cài đặt chi tiết lịch

Tại màn hình bạn có thể cài đặt thêm hoặc chỉnh sửa thông tin lịch hẹn. Bạn có thể gắn Followers cho người theo dõi.

KHi được gắn Followers nhân viên có thể lọc các lịch mình đang theo dõi

Đặc biệt: Đến lịch hẹn sẽ có alert cho những người followers trên web, email và app. 

Để được nhận thông báo, bạn vào quả chuông cài đặt các kênh mình muốn nhận thông báo. 

Sau khi thiết lập nhận thông báo, đến lịch hẹn nào bạn đang followers bạn sẽ nhận được thông báo nhắc lịch hẹn. 

Chúc bạn thành công!