Cài đặt và Tracking cho Form

Cài đặt SEO là quá trình tối ưu hóa trang web của bạn để cải thiện vị trí của nó trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing và Yahoo. Điều này giúp trang web của bạn xuất hiện cao hơn trong kết quả tìm kiếm tự nhiên, tăng khả năng tiếp cận của nó với người dùng và thu hút lưu lượng truy cập.

Tracking là quá trình thu thập và phân tích thông tin về hoạt động trên trang web của bạn. Giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về lưu lượng truy cập, hành vi người dùng và hiệu quả của các hoạt động tiếp thị trên trang web của bạn.

Dưới đây là cách cài đặt Seo - Tracking trong Form:

1. Setting

Cài đặt Form với Seo title, Description, Link form, Gắn tên miền riêng.

1.1 Seo Title

Còn được gọi là tiêu đề SEO, là một phần quan trọng trong tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) của một trang web. Đó là một phần tử HTML đặc biệt trong thẻ Title của trang web, xuất hiện trên thanh tiêu đề của trình duyệt web và trong kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm.
Mục đích của SEO title là hấp dẫn người dùng, mô tả nội dung của trang và tăng khả năng xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm khi người dùng tìm kiếm từ khóa liên quan.

Trong phần chỉnh sửa Form, tại nút Setting, Bạn đặt tiêu đề cho SEO tối đa 100 ký tự, nội dung liên quan đến form của bạn. 

1.2 Description

Là một đoạn mô tả ngắn tóm tắt nội dung của một trang web, bài viết, chủ đề topic... bất cứ một vấn đề nào đó. Nói đơn giản, description là câu trả lời cho câu hỏi: tại sao tôi phải quan tâm?

1.3 Link form

Bạn đặt tên đuôi cho link form, Tại Setting này bạn cũng có thể điều chỉnh kích cỡ cho Link form của mình. 

Salekit sẽ mặc định link form theo dạng:  https://salekit.io/form/........... và bạn đặt thêm tiêu đề vào đuôi link form. 

1.4 Tên miền riêng

Nếu bạn không muốn sử dụng tên miền form mặc định của Salekit, bạn có thể gắn tên miền riêng của mình vào link. 
Cách cài đặt tên miền riêng bạn bấm xem Tại đây

Lưu ý: Tính năng cài đặt tên miền riêng chỉ áp dụng cho bản Pro trở lên


Bạn hoàn tất cài đặt trong Setting, sau đó bấm Save để lưu lại những chỉnh sửa của mình. 
Đường link form có dạng như sau: https://salekit.io/form/tra-sua-nh

2. Tracking

Cài đặt chuyển đổi và đo lường hiệu quả link form của bạn

2.1 Facebook Pixel ID

Nhập ID của tài khoản Facebook pixel. Facebook Pixel là công cụ phân tích dùng để đo lường hiệu quả của quảng cáo, hiểu một cách đơn giản là các hành động mọi người thực hiện trên Website.

2.2 Google Tag Manager ID

Nhập ID của tài khoản Google Tag Manager. Google Tag Manager là một công cụ được thiết lập để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp giữa các phòng ban, theo dõi chiến dịch Marketing, quản lý HTML, chủ động cập nhật website,…

2.3 Loại chuyển đổi Facebook

Lựa chọn loại chuyển đổi mà bạn đang muốn và giá trị chuyển đổi đó
- Lưu ý rằng việc cài đặt chi tiết của loại chuyển đổi Facebook sẽ phụ thuộc vào cấu trúc trang web của bạn và cách bạn xử lý các sự kiện chuyển đổi.

Bạn lựa chọn vị trí đo chuyển đổi: Nút đăng ký >< Trang thank-you

Sau khi cài đặt xong bạn bấm Save để lưu lại, như vậy bạn đã cài đặt xong việc chuyển đổi và đo lường hiệu quả khách hàng đi qua link Form.

Chúc bạn thành công!