Tạo và quản lý danh sách khách hàng

Với Salekit.io, bạn có thể dễ dàng tạo và quản lý danh sách khách hàng theo từng nhóm thông qua các biến, tag phân loại khách hàng,.... để gửi email/sms cho đúng đối tượng.

1. Tạo danh sách khách hàng

Để tạo sanh sách khách hàng, bạn bấm vào mục Audience - Contact và bấm vào ô lọc. Chọn +tạo bộ lọc mới

Từ trang này có thể thấy màn hình lọc Filters, Bạn cũng có thể dễ dàng sửa tên tệp đã lọc.

Tại danh sách vừa tạo, bạn có thể tùy chọn lọc các khách hàng có điểm chung theo các biến có sẵn của hệ thống. Các biến đó bao gồm:

 • full_name: Họ và tên khách hàng
  Ví dụ: full_name = Lê để tìm những người có từ "Lê" trong họ tên
 • email: Email của khách hàng
  Ví dụ: email = test@gmail.com để tìm người có email là test@gmail.com
 • phone: SĐT của khách hàng
  Ví dụ: phone =    (bỏ trống cột giá trị) để tìm những khách hàng không có SĐT
 • gender: Giới tính của khách hàng
  Ví dụ: gender = Nam để tìm những khách hàng là nam giới
 • birthday: Ngày sinh của khách hàng
  Ví dụ: birthday !=    (bỏ trống cột giá trị) để tìm những khách hàng có ngày sinh
 • created_at: Thời gian khách hàng được ghi nhận vào hệ thống
  Ví dụ: created_at > 31/07/2021 AND creat_at < 31/08/2021 để tìm những khách hàng được ghi nhận vào hệ thống trong tháng 8
 • tag: Tag phân loại khách hàng được gắn
  Ví dụ: tag = Quan tâm OR tag = Đã mua để tìm những khách hàng được gắn tag "Quan tâm" hoặc "Đã mua"
 • last_visited: Lần gần nhất khách hàng truy cập vào URL của Website (URL được đặt trong email gửi đi, Website có mã nhúng Salekit.io)
  Ví dụ: last_visited > 31/08/2021 để tìm những khách hàng đã truy cập vào website của bạn từ tháng 9 đến hiện tại
 • last_open: Lần gần nhất khách hàng mở email của bạn.
  Ví dụ: last_open < 11/06/2021 để tìm những khách hàng đã mở email của bạn trước ngày 11/6/2021

Với các trường dữ liệu định dạng là ký tự và ngày tháng, bạn có dùng biểu tượng * để thể tìm giá trị thõa mãn điều kiện khi so sánh bằng (sử dụng toán tử "=" trong điều kiện lọc). Biểu tượng * đại diện cho ký tự bất kỳ trong giá trị nhập.

Ví dụ:

 • full_name = Lê * để tìm những người họ Lê
 • phone = *0904 để tìm những người có SĐT đầu là 0904
 • email = *@gmail.com để tìm những người có email là gmail
 • birthday = */*/1990 để tìm những khách hàng sinh năm 1990

Sau khi chọn điều kiện lọc, bạn bấm Lọc và lưu cấu hình để lưu lại danh sách nhóm khách hàng vừa lọc. Bạn bấm phần lọc để xem lại các tệp lọc của mình.

2. Xóa danh sách khách hàng

Để xóa danh sách khách hàng, bạn tích vào ô lọc, màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng xóa ở phía bên tay phải, bạn click vào biểu tượng xóa này để xóa danh sách.

3. Gắn tag hàng loạt khách hàng trong danh sách

Để gắn tag hàng loạt các khách hàng trong 1 danh sách, bạn chọn danh sách cần gắn tag hàng loạt > click Gắn tag > Chọn tag cần gắn > Save để hoàn tất quá trình.

4. Thêm/Xóa biến cho toàn bộ danh sách khách hàng

Ngoài các biến hệ thống của Salekit.io, bạn có thể thêm/xóa biến tùy chọn cho toàn bộ danh sách khách hàng của mình bằng cách thêm/xóa biến trong Fields. Khi đó, biến mới được thêm/xóa sẽ được cập nhật chung cho tất cả khách hàng trong shop.

Thêm biến cho các khách hàng trong shop

Để xóa biến, bạn click vào biểu tượng xóa ở phần biến bạn tạo.

5. Xóa khách hàng trong danh sách

Để xóa toàn bộ các khách hàng thuộc danh sách, bạn chọn danh sách cần xóa khách hàng > tick vào ô All trên cùng hoặc tick vào những khách hàng muốn xóa > click Xóa khách hàng > OK.

Như vậy, bạn có thể dễ dàng thực hiện các thao tác với danh sách khách hàng bao gồm phân loại khách hàng theo nhóm, gắn tag hàng loạt hoặc xóa hàng loạt khách hàng với Salekit.io.

Chúc bạn thành công!