Tạo và quản lý danh sách khách hàng

Với Salekit.io, bạn có thể dễ dàng tạo và quản lý danh sách khách hàng theo từng nhóm thông qua các biến, tag phân loại khách hàng,.... để gửi email/sms cho đúng đối tượng.

Tại trang Liên hệ, bạn có thể tạo và quản lý khách hàng như sau:

1. Tạo danh sách khách hàng

Để tạo sanh sách khách hàng, bạn bấm vào mục Khách hàng -> Liên hệ và bấm vào ô lọc. Chọn +Tạo bộ lọc mới

Từ trang này có thể thấy màn hình bộ lọc bên phải. 

(1) AND/OR: Lựa chọn khớp toàn bộ hoặc khớp 1 phần. 
(2) Thêm bộ lọc: Mở bộ lọc để chọn trường dữ liệu lọc khách hàng (như full_name, email, phone, gender,...)
(3) Lưu và xem: Lưu lại tệp khách hàng đã lọc và xem danh sách trong tệp

Danh sách đã tạo, bạn cũng có thể vào chỉnh sửa bộ lọc hoặc đổi tên tệp

Tại danh sách vừa tạo, bạn có thể tùy chọn lọc các khách hàng có điểm chung theo các biến có sẵn của hệ thống. Các biến đó bao gồm:

 • full_name: Họ và tên khách hàng
  Ví dụ: full_name  is  Nguyễn Văn A  để tìm những người có tên đầy đủ là Nguyễn Văn A.
 • email: Email của khách hàng
  Ví dụ: email  is  nguyenvana@gmail.com để tìm người có email là test@gmail.com
 • phone: SĐT của khách hàng
  Ví dụ: phone  is    (bỏ trống cột giá trị) để tìm những khách hàng không có SĐT
 • gender: Giới tính của khách hàng
  Ví dụ: gender  is  Nam để tìm những khách hàng là nam giới, hoặc nữ hoặc None.
 • Birthday: Ngày sinh của khách hàng
  Ví dụ: birthday  before  20/11/1999  để tìm khách có ngày sinh trước ngày 20/11/1999
 • created_at: Thời gian khách hàng được ghi nhận vào hệ thống
  Ví dụ: created_at  after 31/07/2021 AND creat_at  before 31/08/2021 để tìm những khách hàng được ghi nhận vào hệ thống trong tháng 8
  Hoặc ví dụ: Interval  1 ngày   : Lọc thời gian khách ghi nhận vào hệ thống trong 1 ngày. (tính từ 00h ngày trước)
 • tag: Tag phân loại khách hàng được gắn
  Ví dụ: tag is  Quan tâm OR tag is  Đã mua để tìm những khách hàng được gắn tag "Quan tâm" hoặc "Đã mua"
 • last_visited: Lần gần nhất khách hàng truy cập vào URL của Website (URL được đặt trong email gửi đi, Website có mã nhúng Salekit.io)
  Ví dụ: last_visited  after  31/08/2021 để tìm những khách hàng đã truy cập vào website của bạn từ tháng 9 đến hiện tại
 • last_open: Lần gần nhất khách hàng mở email của bạn.
  Ví dụ: last_open  before 11/06/2021 để tìm những khách hàng đã mở email của bạn trước ngày 11/6/2021
 • .........


Với các trường dữ liệu định dạng về thời gian như Created_at, last_submit, last_open,.... bạn có thể lọc theo khoảng thời gian sử dụng loại Interval. Từ đó khách hàng của bạn nếu thoải mãn điều kiện trong bộ lọc sẽ được động update vào danh sách đã tạo trước đó. 

Phù hợp với việc gửi chiến dịch chăm sóc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng mà không sợ bị gửi lặp khách hàng cũng như không mất thời gian thiết lập chiến dịch. 

Bạn xem thêm hướng dẫn gửi chiến dịch email >>> https://help.salekit.io/email-broadcast.html

Sau khi chọn điều kiện lọc, bạn bấm Lọc và lưu cấu hình để lưu lại danh sách nhóm khách hàng vừa lọc. Bạn bấm phần lọc để xem lại các tệp lọc của mình.

Để xóa danh sách khách hàng, bạn mở bộ lọc, di chuột về tệp muốn xóa, màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng xóa ở phía bên tay phải, bạn click vào biểu tượng xóa này để xóa danh sách.

2. Quản lý cột

Bạn cho hiển thị các cột muốn theo dõi và sắp xếp theo thứ tự. 

Ngoài các trường hệ thống có, bạn có thể tạo mới các trường tùy chỉnh bằng cách thêm/xóa biến trong Trường dữ liệu -> + Trường tùy chỉnh. Khi đó, biến mới được thêm/xóa sẽ được cập nhật chung cho tất cả khách hàng trong shop.

Thêm biến cho các khách hàng trong shop

 

Để xóa biến, bạn click vào biểu tượng xóa ở phần biến bạn tạo.


3.
Hành động

3.1 Hành động xóa khách hàng 

- Xóa khách hàng thủ công: Tích chọn khách muốn xóa -> Hành động xóa khách hàng hoặc bấm ô Xóa khách hàng. 

- Xóa khách hàng theo tệp đã lọc: Bạn chọn danh sách cần xóa khách hàng -> hành động -> Xóa khách hàng

3.2 Gắn/hủy tag khách hàng

- Gắn/Hủy tag khách hàng theo danh sách đã tạo:

Để gắn tag hàng loạt các khách hàng trong 1 danh sách, bạn chọn danh sách cần gắn tag hàng loạt > click Gắn tag > Chọn tag cần gắn > Save để hoàn tất quá trình.


Tương tự, nếu muốn hủy tag danh sách bạn làm như gắn tag nhưng sẽ chọn nút hủy tag.

- Gắn/Hủy tag khách hàng thủ công: 

Bạn tích chọn khách muốn gắn tag. Chọn Hành động gắn/hủy tag hoặc nút gắn hủy tag -> chọn tag cần gắn/hủy

 4. Quản lý liên hệ theo hàng

Quản lý khách hàng theo hàng, lựa chọn sắp xếp theo Tên, Sale, Giới tính, Điểm,....

5. Đảo ngược vị trí sắp xếp

Bạn đang chọn sắp xếp theo vị trí ngày tạo. Muốn xem người dưới cùng, bạn đảo ngược vị trí

6. Liên hệ

Thêm mới liên hệ bạn bấm xem thêm >>> Tại đây

Như vậy, bạn có thể dễ dàng quản lý khách hàng cũng như các thao tác xử lý khách một cách dễ dàng với salekit.
Chúc bạn thành công!