Affiliate - Thanh toán/Thu nhập

Thanh toán thu nhập cho các thành viên khi họ đã có hoa hồng. 

Doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán hoa hồng cho các cộng tác viên khi đến kỳ thanh toán. 

1. Thanh toán

Bạn vào Affiliate -> Thu nhập

Tại đây, bạn xem được toàn bộ danh sách các cộng tác viên và thu nhập hàng tháng cũng như trạng thái thanh toán

- Họ tên: Tên của Director/Aff/Manager
- Cid: Mã giới thiệu của công tác viên
- Hợp lệ: NO/YES, Nếu công tác viên đã cài đặt phương thức thanh toán + MSTCN + CCCD từ trang aff của họ thì sẽ là YES, nếu chưa là NO
- Thu nhập tháng: Số tiền thu nhập trong tháng đó của CTV
- Đã TT tháng: Số tiền chủ shop đã thanh toán trong tháng đó cho CTV
- Thu nhập lũy kế: Là tổng thu nhập các tháng của CTV từ khi được nhận hoa hồng. 
- Đã TT lũy kế: Số tiền đã thanh toán cho CTV từ khi CTV bắt đầu nhận hoa hồng. 
- Còn phải thanh toán: Số tiền còn lại cần phải thanh toán cho CTV

Theo quy định chủ shop, bạn có thể đưa ra những quy định để thanh toán hoa hồng hàng tháng cho CTV, 
Ví dụ: Thanh toán hoa hồng vào ngày 15 tháng tiếp theo cho thu nhập CTV nào được hơn 100.000đ/tháng. 

Vào ngày 15 hàng tháng bạn sẽ phải vào thanh toán cho những CTV nào đủ điều kiện để nhận hoa hồng. 

Tích chọn CTV đủ điều kiện để bấm chọn Thanh toán, xác nhận và lập phiếu chi

Mỗi CTV đều có lịch sử thanh toán, bạn có thể xem lại lịch sử các phiếu thanh toán cho CTV

Đơn hàng - Thu nhập - Thông tin thanh toán để chuyển tiền cho CTV

2. Thu nhập

Kiểm tra lịch sử thu nhập của user

Bạn vào mục Thu nhập, tìm theo Cid hoặc email của CTV muốn xem


Xem thu nhập theo tháng. Số đơn được chia hoa hồng theo doanh thu.

Doanh nghiệp sẽ giao cho kế toán hoặc bạn chuyên phụ trách để thanh toán đúng kì hạn cho khách hàng theo hoa hồng CTV được hưởng. 

Chúc bạn thành công!