Thêm nhanh nhiều khách hàng

Với Salekit.io, bạn có thể thêm nhanh nhiều khách hàng vào hệ thống để quản lý và chăm sóc khách hàng tự động bằng cách copy paste danh sách khách hàng theo đúng cú pháp Tên, Email, SĐT.

Để thêm nhiều khách hàng theo cách này, bạn chọn menu Khách hàng -> Nhập liệu


Bạn chọn phần Copy & Paste để thêm danh sách khách hàng

(1) Thêm nhanh khách hàng

Bạn nhập thông tin khách hàng vào ô thêm nhanh. Thông tin khách là danh sách bao gồm các thông tin như Họ tên, Số điện thoại, email. Các thông tin cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ: Phạm Tuấn Anh, tuananh@gmail.com, 0989876654
          Nguyễn Thảo Nhi, thaonhi@gmail.com
          Lê Vân Anh, 0989766767

(2) Gắn tags

Nếu danh sách khách hàng này bạn muốn gắn tag để chăm sóc, bạn bấm chọn tag. Tag này được thiết lập từ trước đó tại mục cài đặt tag. 

Bạn xem thêm hướng dẫn cách thiết lập trang từ link >>> https://help.salekit.io/tag-danh-muc.html

(3) Gắn cid

Gắn cid của người giới thiệu. Nếu tệp danh sách này từ khách hàng của bạn giới thiệu, bạn cần gắn cid của khách đó vào các khách hàng để theo dõi và có thể biết khách này được ai giới thiệu

(4) Xác minh địa chỉ email

Tích chọn nếu bạn muốn xác minh email được thêm vào shop 

Sau khi hoàn tất bạn bấm Lưu để tải khách lên. 

Như vậy, bạn đã thêm được nhiều khách hàng vào hệ thống Salekit.io để quản lý và gửi email/sms chăm sóc.

Chúc bạn thành công!