Thêm nhanh nhiều khách hàng

Với Salekit.io, bạn có thể thêm nhanh nhiều khách hàng vào hệ thống để quản lý và chăm sóc khách hàng tự động bằng cách copy paste danh sách khách hàng theo đúng cú pháp Tên, Email, SĐT.

Để thêm nhiều khách hàng theo các này, bạn click tại mục Audience > + Khách hàng > Thêm nhiều > Copy & Paste hoặc Audience > Import > Copy & Paste.

Tiếp theo, bạn Nhập thông tin khách hàng theo đúng cú pháp được yêu cầu > Save. Tại đây, bạn cũng có thể xác minh tính xác thực của email bằng cách tick vào ô Verify email addresses hay gắn ref người giới thiệu bằng cách nhập ID người giới thiệu vào mục cid.

Như vậy, bạn đã thêm được nhiều khách hàng vào hệ thống Salekit.io để quản lý và gửi email/sms chăm sóc.

Chúc bạn thành công!