Affiliate - Website

Tạo Website giới thiệu thành viên: Đăng ký, đăng nhập, lấy link, chia sẻ và hưởng hoa hồng.

Salekit.io giúp bạn tạo một website qua các bước sau:

Bạn bấm vào Affiliate -> Website

(1) On/Off: Bật hoặc tắt website đang sử dụng làm affiliate

(2) Địa chỉ website: Đặt tên cho địa chỉ web mà bạn muốn hiển thị. Sẽ đi với đuôi .salekit.io

Ví dụ: Tên địa chỉ website "sachnhg". Như vậy website của bạn sẽ có địa chỉ cụ thể là https://sachnhg.salekit.io/

(3) Gắn tên miền riêng: Nếu bạn muốn có tên miền riêng, bạn trỏ tên miền về với salekit.io 

Để trỏ tên miền về máy chủ salekit.io bạn vào Cài đặt -> Tên miền -> +Thêm miền mới

Nhập tên domain/subdomain và trỏ về bản ghi

Cài đặt bản ghi trong phần quản lý tên miền

Ví dụ: Tên miền phụ có dạng aff.danglinh.vn, bạn sẽ trỏ theo bản ghi:                      aff        CNAME       dns.salekit.io
Ví dụ: 
Tên miền chính của bạn là danglinh.vn , bạn sẽ trỏ theo bản ghi:                        @       CNAME      dns.salekit.io
Hoặc Ví dụ: Tên miền có dạng   www.danglinh.vn, bạn sẽ trỏ theo bản ghi:          www       CNAME      dns.salekit.io


Sau khi đã xác minh thành công tên miền, bạn muốn gắn tên miền nào bạn tìm tên để chọn tên miền đó 
(Lưu ý: Tên miền riêng chỉ dùng cho bản trả phí. Đối với các bản free chỉ sử dụng tên miền .salekit.io)

 

(4) Tiêu đề SEO: Nhập tiêu đề cho SEO, tiêu đề tìm kiếm cho website tối đa 70 ký tự

(5) Mô tả trang: Nhập mô tả ngắn cho website. tối đa 200 ký tự

(6) Kiểu đăng nhập: Có 2 kiểu cho bạn lựa chọn

- Kiểu 1: Chỉ 1 bước nhập thông tin Email và mật khẩu


- Kiểu 2: Đăng nhập bằng 2 bước. Bước nhập email và bước nhập mật khẩu

(7) Logo: Upload hình ảnh logo cho website

(8) Thumbnail: Upload ảnh cho website

(9) Màu nền: Cài đặt màu nền và màu chữ cho trang web và trang login

Sau khi cài đặt cho website thành công bạn bấm Lưu

- Website sẽ có dạng

Từ đây, các thành viên sẽ truy cập qua website để đăng nhập với thông tin riêng của mình. Sau khi đăng nhập thành công, các thành viên sẽ có trang riêng để theo dõi doanh thu và hoa hồng mình đã giới thiệu được.

Chúc bạn thành công!