Thanh toán online

Thanh toán online là phương thức thanh toán mà khách hàng thực hiện thông qua internet hoặc mạng điện thoại di động để thanh toán cho sản phẩm/dịch vụ mà họ đã mua. Thanh toán online có nhiều ưu điểm, bao gồm tính tiện lợi, an toàn, nhanh chóng và có thể được thực hiện bất cứ nơi đâu với điều kiện có kết nối internet.

Để cài đặt thanh toán với Checkout.vn bạn thao tác như sau:

Bạn vào Settings - Payment

Cài đặt thanh toán online dùng cho Deal, Order, Sales Funnel 

Bạn cần tạo shop và cài đặt các phương thức thanh toán tại Checkout.vn
Cài đặt phương thức thanh toán trong checkout bạn bấm xem Tại đây

Sau đó, bạn sao chép KeyToken và Save lại


1. Thanh toán online dành cho Funnel

Tại Step thanh toán bạn Edit để chỉnh sửa và cài đặt hình thức thanh toán.

 

Tại Button Thanh toán ngay, bạn lựa chọn kiểu nút Funnel là Payment.

Cài đặt thanh toán tại biểu tượng chìa khóa ?

B1: Đã cài đặt trong Settings
B2: Chọn phương thức thanh toán cho nút bấm: Bên checkout bạn cài đặt cho những phương thức nào thì tại đây bạn sẽ chọn một trong số những phương thức cài đặt.

Sau khi cài đặt xong bạn bấm Lưu

Chú ý: Nếu bạn không lựa chọn phương thức nào thì khách sẽ chọn phương thức thanh toán tại checkout.


Khi hoàn tất chỉnh sửa và cài đặt bạn Xuất bản Step thanh toán để cài các step tiếp theo.

Chúc bạn thành công!