Network - Link

Link - mở liên kết với Form/page/funnel/link để các thành viên đi giới thiệu

Bạn vào Network -> Link. Tại đây bạn lựa chọn +Thêm mới với link theo Form/Page/Funnel/Link

Trong đó:

Form: Bạn lấy từ phần tạo form, cách tạo form Tại đây

Page: Bạn chọn từ phần cài đặt landing page, cách tạo page Tại đây

Funnel: Bạn chọn funnel đã được thiết lập từ trước, cách tạo funnel Tại đây

Link: Là đường link từ bên ngoài salekit. Nếu bạn có website riêng bạn có thể nhập link của bạn để thành viên giới thiệu từ đây.

Bạn quản lý các link giới thiệu tại Link

(1) Thumbnall: Ảnh nhỏ trong link
(2) Name: Tên của đường link
(3) Publish: Trạng thái và thời gian xuất bản link
(4) Media: Nội dung giới thiệu của link
(5) CPL: Trạng thái bật/tắt ghi nhận hoa hồng khi giới thiệu thành công một khách tiềm năng hợp lệ
(6) CPS: Trạng thái bật/tắt hoa hồng giới thiệu thành công 1 đơn hàng 
(7) Type: Các kiểu link
(8) Action: Xóa link

Chúc bạn thành công!